+ Meer informatie

Openingswoord

2 minuten leestijd

Voor de conferentie van ouderlingen diakenen in de Ichthuskerk te Amersfoort op zaterdag 16 april 1977

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

Voor u allen een hartelijk welkom op deze conferentie, die zowel ouderlingen als diakenen omvat en waarvoor speciale uitnodigingen zijn uitgegaan aan allen die op één of andere wijze met het werk van de zending te maken hebben of daarmee te maken hebben gehad.

Wat heeft het comité eigenlijk ingegeven om te kiezen voor het onderwerp dat vandaag op onze conferentie centraal zal staan? Wel broeders, U moet deze conferentie enigszins zien als een vervolg op de vorige conferentie, waarop we met elkaar hebben nagedacht over de pastorale zorg voor onze jongeren en dan wel heel in het bijzonder voor de middelbare scholieren. Eén van de dingen die zich aan onze studerende jongeren vandaag sterk opdringen is de vraag naar de plaats die het christelijk geloof inneemt tegenover de andere wereldgodsdiensten. Vaak blijkt dat bij de godsdienstlessen op bepaalde scholen van een „tegenover” liever niet meer wordt gesproken. Ook de publiciteitsmedia bieden vandaag ruim baan voor de opvattingen van hen die ijverig pleiten voor de gelijkstelling van het christelijk geloof met andere religies, als even zovele wegen naar God.

De formulering van het onderwerp voor deze dag zou de indruk kunnen wekken dat ook het comité al enigermate met de exclusiviteit van het christelijk geloof overhoop lig. Er wordt immers gesproken van „temidden van”. Ter geruststelling, met deze woorden is alleen bedoeld uit te drukken dat wij met ons christelijk geloof door de andere wereldgodsdiensten zijn omgeven, dat de confrontatie er mee steeds krachtiger wordt en dat het in deze tijd van geestelijke verwarring en vervaging van grenzen nuttig en nodig is eigen positie opnieuw te bepalen. Want broeders, de universele betekenis van het christelijk geloof mag voor ons buiten twijfel zijn, men kan niet doen alsof de andere grote godsdiensten met hun eigen culturen en lange tradities er niet zijn.

Het comité was erg blij toen Professor Oosterhoff bereid bleek ons over dit moeilijke onderwerp tot het gesprek in te leiden. Ik hoop dat we met elkaar een leerzame conferentie zullen hebben, die niet alleen verhelderend zal zijn, maar die wat ons geloof betreft ook een verdiepend effect zal hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.