+ Meer informatie

Regering wil voortaan !• slechts stille bussen

Bestaande bussen moeten omgebouwd

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De regering wil voortaan alleen maar „stille" bussen en vrachtwagens aanschaffen. Een aankoopbeleid van de rijksoverheid, dat hierop is gericht, is thans in studie.

Dit deelde de directeur-generaal voor de Milieuhygiëne, mr. A. Staatsen, dinsdag namens de minister van Volksgezondheid en milieuhygiëne mee tijdens de demonstratie van een Duitse „stille" vrachtwagen op het circuit van Zandvoort. De vrachtwagen voldoet aan de eisen betreffende de geluidshinder (namelijk maximaal 80 decibel) die de EG voor het jaar 1985 nastreeft.

De regering heeft reeds besloten voortaan alleen nog maar bussen voor het openbaar vervoer aan te schaffen die aan de 80 decibel-eis voldoen. Bestaande bussen voor het openbaar vervoer worden al omgebouwd tot „stillere" Voertuigen. Dit ombouwprogramma zal het komende jaar voltooid kunnen worden. Voorts stimuleert de overheid de aanschaf van „stille" vrachtwagens door het bedrijfsleven.

Op grond van de wet investeringsrekening is sinds .juli vorig jaar een milieutoeslag mogelijk, waardoor een extra premie van 10 procent van de aanschafprijs verkregen kan worden. De regering heeft het voornemen de gelde geluidseisen en subsidiepercentages aan te passen aan de aanscherping van de geluidseisen door de EG. Deze zal in Nederland nog dit jaar van kracht worden.

Op de in mei vorig jaar in Parijs gehouden conferentie van de OECD-landen werd afgesproken de geluidsemissie van vrachtauto's tussen 1985 en 1990 met 10 decibel te verlagen. In EGverband werd al eerder een verlaging van het geluidsniveau met 3 decibel vastgesteld. In de komende jaren zal dit met nog 7 decibel terug moeten.

De directeur-generaal deelde voorts mee dat een belangrijke subsidie verleend is aan de Nederlandse vrachtwagcnindustrie voor de ontwikkeling van vrachtwagens met een geluidemissie van 80 decibel. De komende jaren zal de produktie hiervan ter hand worden genomen.

De mensen ondervinden, zo zei Staatsen, ernstig hinder van het lawaai van vrachtwagens. Uit een onderzoek is gebleken dat de helft Van alle mensen hinder van het wegverkeer heeft, van wie 20 procent in ernstige mate. Gehooraantasting is dikwijls het gevolg, hiervan, terv/ijl er volgens het ministerie van Volksgezondheid en milieuhygiëne tevens een verband is tussen lawaai en ziekten als hogebloeddruk, hoofdpijn, vermoeidheid, prikkelbaarheid en hartaandoeningen. Ook de prestaties van leerlingen lijden onder ernstig verkeerslawaai.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.