+ Meer informatie

Politici staan ver van de realiteit af

CNV'Voorzitter Van der Meulen:

2 minuten leestijd

ONSTWEDDE — Het CNV vindt programma's waarmee de politieke partijen de verkiezingen ingaan op iiet gebied van de werkgelegenheid uitermate zwak en zonder perspectief. De politici staan met hun werkloosheidsbestrijding ver van de realiteit,.,

af. De politieke partijen denken steeds meer aan de kiezers dant aan de werklozen, aldus CNV-voorzitter Van der Meulen op een CNV-bijeenkomst in het Groningse Vlagtwedde.

'ij

Van der Meulen vindt het merkwaardig dat alle grote politieke partijen er in hun programma's vanuit f aan dat er economische groei zal zijn. e verkopen eerst de huid en gaan dan de beer schieten. Het CNV — dat er vanuit gaat dat we de economische groei voorlopig wel kunnen vergeten — is volgens Van der Meulen heel wat realistischer.

Hij verweet de politici dat ze de afgelopen jaren heel weinig naar de vakbeweging hebben geluisterd. De politiek moet eindelijk de moed opbrengen om het plan van het CNV voor een w.erkgelegenheidsfonds over te nemen, vindt Van der Meulen. Zo'n plan heeft de steun van grote groepen van de bevolking, van maatschappelijke organisaties als de vakbeweging terwijl het kabinet-Van Agt — met steun van het •parlement — een beleid voerde dat juist dikwijls op groot verzet van die maatschappelijke organisaties stuitte, zo betoogde de CNV-voorzitter.

Hij ?ei dat zo'n kabinetsbeleid niet kan slagen en dat zo'n beleid in de toer,»,; komst ook niet meer gevoerd mag wor-«^ den. Hij waarschuwde de politici dat " een nieuwe regeringsploeg straks wel j het vertrouwen moet hebben van de I grote maatschappelijke groeperingen.^ |

Hër~zar 'ëéri Tcabinet" moeten zijn in '"^
brede samenstelling dat de werkloos-^ j | heid werkelijk prioriteit geeft en bejgy j reid is goede initiatieven uit de samen- " •'] leving operationeel te maken; „Toen- j dit kabinet aantrad, sprak ministei^^j j Wiegel over puinruimen en op de winSO 3 kei passen. Gebleken is dat wie zo begint wel moet mislukken", zei Van der Meulen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.