+ Meer informatie

Zingen in het gezin

4 minuten leestijd

Als het goed is neemt de samenzang ook in de gezinsgodsdienst een belangrijke plaats in. Zingen is geen zaak van menselijke voorkeur of willekeur, maar van goddelijke roeping. Niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks.

Het gezin mag als een kerkelijke gemeente in het klein beschouwd worden. Dit heeft tot gevolg dat de kerkelijke eredienst zijn weerspiegeling in de gezinsgodsdienst vindt. Uiteraard gaat dit niet voor alle liturgische onderdelen op, maar in elk geval wel voor het zingen. Na de Schriftlezing, de prediking en het gebed is het zingen een belangrijk bestanddeel van de gemeentelijke eredienst. In navolging hiervan behoort het zingen ook een vaste plaats in de gezinsgodsdienst in te nemen. De pastorale praktijk heeft mij geleerd dat er binnen onze gezinnen bitter weinig gezongen wordt. In veel - zo niet de meeste - gezinnen wordt in het geheel niet gezamenlijk de stem verheven om Gode de lof toe te zingen. Vooral het mannelijke geslacht staat niet te trappelen om de stembanden voor gezang te gebruiken. Zingen doen kinderen en eventueel vrouwen. Dat is geen werk voor mannen. Verder zou het wel eens kunnen zijn dat de gereformeerde gezindte ook in dat opzicht wereldgelijkvormiger is geworden, dat zij tot passiviteit vervallen is. Vroeger schalden de psalmen en gezangen, rondom het harmonium door de gezinsleden gezongen, vanuit de huizen de straat op. Nu ligt men gewoonlijk lui in de stoel of op de bank te genieten van wat de plaat of de cd via de geluidsboxen laat horen. Nemen wij net als de wereld steeds meer tot ons en produceren wij zelf voortdurend minder? Het valt te vrezen.

Roeping
Gewoonlijk doet men de kwestie van wel of niet zingen af met het argument dat ieder dit maar voor zichzelf moet weten. Is dit echter wel zo? De Heere heeft ons bij de schepping een stem gegeven met de bedoeling dat wij daarmee Hem zouden loven en prijzen. Met de stem kunnen wij spreken en zingen. Op beide manieren wil de Heere nu door ons gediend en verheerlijkt worden. Het is niet zonder betekenis dat het boek der Psalmen deel uitmaakt van de Bijbel en dat in het Nieuwe Testament ons de lofzangen van Zacharias en Maria verhaald worden. In het laatste Bijbelboek worden ons de zangers aan de oever van de glazen zee getekend. Zingen is geen zaak van menselijke voorkeur of willekeur, maar van goddelijke roeping.

Dagelijks
Als er wel in gezinnen gezongen wordt, gebeurt dit meestal op de dag des Heeren. Ouders beschouwen het zingen terecht als een goede wijze van sabbatsheiliging. Toch wil ik er krachtig op aandringen dat men als gezin dagelijks zingt. De maaltijden zijn hiervoor uitstekende gelegenheden. Wanneer aan het eind van de maaltijd de heilige Schrift is gelezen en het dankgebed is uitgesproken, is het een goede zaak als de gezinsleden gezamenlijk een of meer psalmen zingen. Op deze wijze krijgt de maaltijd een goede geestelijke structuur. Bovendien werkt het samenbindend.

Methode
Mij wordt wel eens gevraagd wat de voorkeur verdient: zingen onder begeleiding van een muziekinstrument of a capella? Mijn eerste antwoord hierop luidt: dat is niet zo belangrijk. als er maar gezongen wordt. In tweede instantie wil ik als mijn persoonlijk gevoelen wel kwijt dat ik de voorkeur aan a capella geef Hiervoor heb ik twee redenen. Als er een muziekinstrument aan te pas komt, is dit doorgaans een orgel. Een van de gezinsleden moet van tafel om dat orgel te bespelen. Deze doorbreking van de gezinskring om de tafel komt op mij storend over. Voorts heb ik de ondervinding dat a capella zingen de zang op zichzelf meer bevordert dan met begeleiding erbij. Wat moet er gezongen worden? In het licht van de weerspiegeling van de gemeentelijke liturgie lijkt het mij een vanzelfsprekende zaak dat men zich beperkt tot de berijmde psalmen en de enkele gezangen die daarachter staan. Het mooiste is om de keuze van het te zingen psalmvers te laten afhangen van het gelezen Schriftgedeelte. Wij kunnen van het slot van de maaltijd een harmonisch geheel maken door in ons zingen aan te sluiten bij het gehoorde Woord des Heeren. Laat het gezinshoofd óf aan een gezinslid apart, óf in het algemeen vragen om een psalmvers waarvan de inhoud een nauwe samenhang vertoont met het gelezene. Zijn er aan tafel jonge kinderen aanwezig, dan is het aanbevelenswaardig om geregeld die psalmverzen te zingen die zij in die week voor school en zondagsschool moeten leren. Zo leggen wij een band tussen (zondags)school en gezin, terwijl de kinderen het gevoel hebben dat zij direct bij dit onderdeel van de gezinsgodsdienst betrokken worden. Zingen in gezinsverband is belangrijker, zinvoller en noodzakelijker dan vaak gedacht wordt!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.