+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

DE LEERREDENEN van J. C. Philpot. Uitgeverij G. J. van Horssen, Bameveld.

De heer Van Horssen is bezig met de heruitgave van preken van dc onder ons bekende en geliefde Engeise prediker Philpot. Dit bewijst, dat er nog vraag naar is. Hier hebben we het derde deel voor ons met het 5e en 6e zestal, zoals deze indertijd uit het Engels vertaald zijn door J. Nieuwland.

Philpot neemt een eigen plaats in onder de predikers van de vorige eeuw. Hij heeft zich beijverd om alle godsdienstigheid van de mens af te breken en te bouwen op het ene Fundament. Hij geeft niet veel verklaring van zijn tekst, maar zocht steeds naar het geestelijk onderwijs, dat hij uit Gods Woord naar voren kon brengen. Hij zegt in het begin van een preck over Psalm 74 : 9a. „Wij hebben geen vrijheid om zo maar enige woorden uit de Heilige Schrift op te nemen en die volgens onze eigen zin en inbeelding te vergeestelijken. Wanneer er op grond van de letterlijke mening der plaats geen grondstelling zeker is voor een geestelijke en bevindelijke uitlegging dan steunen wij veeleer op onze eigen inbeeldingen en doolzieke zin dan dat wij profeteren naar de gelijkheid des geloofs en het Woord der waarheid recht snijden. Nimmer wens ik een bevindelijke betekenis te gronden op een plaats der Schriftuur tenzij ik daar vooreerst een vaste grond in vinde, waarop ik die kunne bouwen en ten tweede enig leven en gevoel daaruit aan mijn eigen hart ontware”.

In het begin van een preek over 1 Petrus 2 : 4, 5 zegt hij: „ln de prediking van het Woord van God heb ik mij voomamelijk twee grote oogmerken voorgesteld 1. Om mijn stelling zo klaar en duidelijk mogelijk te maken, en 2. om zo krachtig en rechtstreeks tot het hart te spreken als ik vermag. Door het eerste poog ik tot het verstand te spreken, door het tweede beroep ik mij op de konscientie”.

Philpot was zelf op de leerschool des Heiligen Geestes onderwezen. Daarvan getuigt hij zelf in zijn preken en dat komt daarin ook duidelijk naar voren. Velen kunnen ook in deze preken geestelijk voedsel vmden. Daarom is een woord van aanbeveling op zijn plaats. Overigens kunnen we verwijzen naar wat we al Berder over deze uitgave schreven bij de verschijning van het 2e deel.

Bij het 6e zestal ontbreekt een inhoudsopgave. Dat is een gemis. Mogelijk kan de uitgever er voor zorgen, dat de andere zestallen, die nog zullen verschijnen, wel een inhoudsopgave krijgen.

Het boek kost gebonden f 15,-.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.