+ Meer informatie

„Milieuzorg bedrijven traag van de grond"

Werkgevers wijzen kritiek FNV af

2 minuten leestijd

AMSTERDAM (ANP) — De invoering van milieuzorgsystemen in^T bedrijven vordert volgens de vakcentrale FNV te traag. De centrale i werkgeversorganisaties zouden sectoren en bedrijven meer moeten sti- r muleren om milieuverontreiniging terug te dringen en zonodig de con-' frontatie niet moeten schuwen.

Deze aanbeveling doet de FNV in een notitie over het milieuoverleg tussen werkgevers en vakbeweging. Dat overleg heeft ook positieve resultaten opgeleverd, zoals de gezamenlijke campagne voor milieuzorgsystemen en unanieme adviezen van de Sociaal-Economische Raad en de Centrale Raad Milieuhygiëne over het rapport-Brundtland, het Nationaal Milieubeleidsplan en het NMPplus.

Contouren

Die eensgezindheid wordt volgens de FNV echter overschaduwd door de „negatieve publicitaire opstelling" van centrale en vooral sectorale werkgeversorganisaties inzake bij voorbeeld statiegeld, heffingen en maatregelen die de landbouw en het autoverkeer treffen. De centrale organisaties zouden een actievere rol moeten spelen, zodat sectoren en bedrijven tijdig de milieuverontreiniging zelf aanpakken. Doen zij dit niet. dan bestaat het gevaar dat ingrepen van de overheid leiden tot „grote economische en sociale schade". '

De werkgevers verwerpen de kri-j tiek van de FNV. „In het centraal milieuoverleg komen slechts de contouren van het beleid aan de orde; de, uitwerking is een zaak van de aange-J sloten verenigingen. Ons is niet ge-J bleken dat zij negatief reageren oj*; milieuplannen", aldus een woord-S voerder van het VNO. Hij heeft eé' begrip voor dat de vakbeweging snel-g Ier resultaten wil zien, „maar het gaa^ om een technisch zeer ingewikkelde| materie, waarvan de uitvoering meer| tijd vergt dan misschien wenselijk is". | De Industriebond FNV deelt d^ bezorgdheid van de vakcentrales maar relativeert tegelijk het belang van het centraal overleg. „Je kunt iri;' de top van de vakbeweging zoveeE bedenken als je wilt, het gaat uitein-fi delijk om de praktische uitvoering xm sectoren en bedrijven", aldus be^ stuurder H. Krul gisteren tijdens A^\ presentatie van het milieubeleidspla:^ van de bond.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.