+ Meer informatie

Herleefd verleden

3 minuten leestijd

14

Het is al weer enige tijd geleden, dat wij de oudheidkundige vondsten van de laatste tijd hebben doorgegeven. Opnieuw heeft men op verschillende plaatsen oudheidkundige vondsten gedaan clie de moeite waard zijn, om te bespreken.

Sardis: Volgens een mededeling van de Harvard Universiteit heeft een groep archeologen van de Harvard en Cornell universiteiten temidden van cle ruïnes van het oude Sardis (West Turkije) een vroeg-christelijke doopkapel ontdekt. Dit is cle eerste belangrijke ontdekking die zij dit seizoen bij hun opgravingen in Sardis, de hoofdstad van het oude koninkrijk Lydia, waarover eens de legendarische koning Croesus heerste, hebben gedaan. De doopkerk werd aangetroffen in een lange rij Romeinse winkels en eethuisjes; het is ogenschijnlijk een Romeinse winkel, clie voor godsdienstoefeningen wercl ingericht. Twee kruisen waren in het houtwerk met vroegere heidense inscripties gebeeldhouwd; een marmeren doopvont werd op de grond aangetroffen. Tegenover cle doopkerk bevond zich een met zorg ingerichte vroegchristelijke woning, clie verleden jaar cloor dezelfde geleerden werd ontdekt en thans wordt blootgelegd.

Cijprus: Leden van de bergreddingsploeg van de R.A.F. hebben, terwijl zij grotten in Cyprus aan het exploreren waren, aardewerk uit drie verschillende tijdvakken van de geschiedenis van het eiland gevonden van het Neolitische (3200-2800 v. Christus) en het Bronzen (2400-2300 v. Christus) tot het Byzantijnse tijdvak (A.D. 700) gevonden. Het Departement van Oudheidkunde te Nicosia heeft aan cle vondsten een uitzonderlijk grote betekenis toegekend. Het aardewerk werd ontdekt in een grote ondergrondse grot in de Kyrenia bergen, in de buurt van Aghirda. Het oudste stuk aardewerk, lichtrood en zwart gekleurd, heeft de afmetingen van een soepbord, en is in zeer goede staat bewaard gebleven. Naar verwachting zal het een nieuw licht werpen op het leven op Cyprus van enkele duizenden jaren geleden. Ook werden drie bronzen muntstukken uit cle zevende eeuw ontdekt alsmede een aantal beenderen afkomstig van mensen en dieren.

Palestina: De heer Rottenberg een Israëliër, heeft ten westen van de kopermijnen bij de Israëlische haven Eilath over een uitgestrekt gebied sporen gevonden van de kopermijnen van Salomo, waaruit tussen de elfde en cle zevende eeuw voor Christus cle rijkdommen van het toenmalige Israël zijn gedolven.

Hij had zijn onderzoekingen georganiseerd op basis van hetgeen cle Bijbel meedeelt over de kopermijnen van Eilath en heeft grote aantallen aarden ovens gefotografeerd, waar de Bedoeinen die voor koning Salomo werkten het cloor stenen hamers tot gruis geslagen kopererts met houtskool en kalksteen mengden en het smolten. De kalksteen en het houtskool waren afkomstig uit cle heuvels van Edom, aan cle overzijde van cle baai van Eilath, en het koper werd naar Ezion Geber vervoerd, waar het werd verwerkt.

De amateur-archeoloog heeft in de Negev—woestijn meer clan vijftien soms wel twintig meter diepe bronnen aangetroffen, althans overblijfselen ervan, die allen waarschijnlijk hun rol hebben gespeeld bij de koperfabricage.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.