+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

Dr. W.H. Velema, Terwijl mijn kracht vergaat. Spreken met God over het levenseinde. Uitg. Groen Heerenveen 2007, 123 blz., € 12,50.

Prof. Velema heeft dit boek geschreven ter nagedachtenis aan zijn vrouw, die in 2004 na langdurige afnemende gezondheid in de Here ontsliep. Het is gewijd aan de zorg die de Here God besteedt aan de zijnen gedurende hun hele leven, maar zeker ook wanneer het leven naar het einde neigt. Dat zijn ook de dagen waarin de titel ‘gaat spreken’. Het is de levensperiode waarin de herinneringen aan vroeger terugkomen (hoofdstuk 2), waarin men moet leren los te laten (3), waarin afscheid van een levenspartner concreet wordt (4) of levenslange eenzaamheid meer gaat drukken (5), waarin soms ook sprake is (geweest) van het afscheid moeten nemen van eigen kinderen (6), waarin de aftakeling hard kan aankomen (7), waarin de gemeenschap van de kerk kan laten zien wat zij voor deze generatie over heeft (8), en waarin de geloofsbeleving soms donker, soms licht is (9). In al deze tere zaken gaat de auteur realistisch en ‘bevindelijk’ zijn weg, aan de hand van de Schriften. Velen zullen erdoor gezegend mogen worden!

Dr. Frank van der Pol, Mosterdzaad in ballingschap. Over christelijke identiteit en geloofsrepressie in de Nederlanden. Serie Theologie en geschiedenis. Uitg. Kok Kampen 2007, 263 blz., € 14,90.

Soms gaat een enkele preek uit het verleden ineens leven: dat is het geval bij de afscheidspreek van Ysbrandus Balkius, afkomstig van Friesland (zijn achternaam verraadt het!), predikant te Antwerpen. De preek is tweemaal gehouden: de eerste keer op 9 april 1567, op een voor de stad heel spannend moment, nl. de noodzakelijke uitwijk van de gereformeerden; de tweede keer, toen Balkius na uitgebreide omzwerving opnieuw in Antwerpen predikant was geworden, in 1585, op het moment dat Filips II deze ‘grootste stad van de Nederlanden’ (blz. 34) opnieuw aan zich onderwerpt. Beide keren een preek over het geloof als een mosterdzaad n.a.v. Mare. 4: 30–32. Juist de barre omstandigheden en het Woord dat zo doelgericht op de hoorders afkomt, verleent aan de preek een bijzondere kracht: het is een hart onder de riem, ook voor wie de preek vandaag onder moeilijke omstandigheden leest. De inhoud is bemoedigend, maar ook vermanend, wanneer er ingegaan wordt op allerlei misstanden en de noodzaak om daartegen stelling te nemen. De auteur zorgde voor aantekeningen en een inleiding met een uitvoerige analyse.

H. van Dam, Luther. Een trouwe knecht van God. Uitg. Den Hertog Houten 2007, 88 blz., € 6,90.

Het is weer eens een ander geschenk voor de oudere kinderen, bijv. bij het verlaten van de zondagsschool: een boekje over het leven van de bekende Wittenbergse reformator. Het verhaalt van zijn jeugd, van zijn ontwikkeling en geestelijke rijping, die uiteindelijk voerde naar de gebeurtenissen in 1517, en van het ontluiken van de kerk van de Reformatie in Duitsland onder zijn leiding.

Kees Geluk, Jij bent uniek! Zijn zoals God je bedoelt. Uitg. Voorhoeve Kampen 2007 (4e, geheel herziene druk), 95 blz., € 12,50.

De gave van ds. C.G. Geluk om jongeren in de tienerleeftijd te bereiken, is bekend. In 1992 publiceerde hij bovengenoemd boekje voor het eerst. Het is duidelijk, gezien de noodzakelijke herdruk, dat dit aangeslagen is. Hij gaat met de jongeren op pad en op zoek, op weg naar hun eigen identiteit in het licht van het Woord van God. Zo ontdekken ze het unieke levensplan dat God met hen heeft. Dat gaat altijd via het kruis van Golgotha, en dat komt duidelijk uit!

Stephan de Jong, Diagnose: kanker. Zoeken naar een weg. Uitg. Kok Kampen 2007, 110 blz., € 12,50.

In dit boekje vindt men veel materiaal dat ook al op een andere manier door de jaren heen beschikbaar is gekomen op het gebied van het verwerken van een van de moeilijkste boodschappen die een mens kan krijgen: levensgevaarlijk ziek… Er zijn 6 hoofdstukken; ze gaan over het verwerken van de diagnose, het overleven tijdens therapie en in het ziekenhuis, het leven na de behandeling, het onder ogen zien van de toekomst én van het verleden, het naderen van het einde. Praktisch, met invoelingsvermogen, en met verwijzingen naar Gods weg in het leven, ook door de diepte heen.

F. uan Deursen, Efeziërs. Gods nieuwe mensheid. Uitg. Buijten & Schipperheijn 2007, 237 blz.,€ 16,50.

Bij het verschijnen van een deel in de serie ‘De Voorzeide leer’ wordt daaraan met regelmaat in ons blad aandacht aan gegeven. Nu is de serie niet alleen in gebonden uitvoering verkrijgbaar, maar ook in paperback-uitvoering. Dat scheelt € 10,-, dus alleszins het overwegen waard — zij het dat een dergelijke uitvoering natuurlijk wel kwetsbaarder is, hetgeen bij het houden van een prekenserie uit het boek Efeze wel de moeite van het overwegen waard is. Inhoudelijk verwijzen we naar de recensies in eerdere nummers.

Christopher Partridge (red.), Handboek van de Wereldgodsdiensten. Uitg. Kok Kasmpen 2006, 495 blz.,€ 34,90.

Het is knap om in kort bestek (want dat mag men toch zeggen wanneer zo’n omvangrijk kennisgebied in nog geen 500 blz. wordt behandeld) een overzicht te bieden van alles wat er op het gebied van wereldgodsdiensten te vinden is. Objectieve informatie over (o.a.) religies in de oudheid, inheemse religies, hindoeïsme, boedhisme, jodendom, christendom, islam, oostaziatische godsdiensten. Duidelijke informatie, met telkens ruimte voor het doordenken van bepaalde details, maar ook voor persoonlijke ‘getuigenissen’.

Joop Waldram, Encyclopedie van de Bijbel in de Nieuwe Vertaling. Uitg. Kok Kampen 2006, 400 blz., € 22,50.

Toen ruim drie jaar geleden de presentatie van de NBV plaatsvond, werd er gesteld dat dit gepaard zou gaan met een groot ‘media-offensief ; het is immers een bijzondere gebeurtenis, wanneer er een complete nieuwe vertaling van de Heilige Schrift wordt gepubliceerd. Nu, in 2008, weten we hoezeer inderdaad kosten noch moeiten zijn gespaard om de NBV ingang te doen vinden. Een van de vruchten daarvan is bovengenoemd boek: een encyclopedie van de Bijbel, aan de hand van de nieuwe tekst. Van belang om echt toegang te hebben tot de bronnen. De genoemde feiten, gebeurtenissen, plaatsen en personen worden belicht aan de hand van de bijbelteksten, maar ze worden ook gezet in de context van cultuur en traditie, waarbij die van de joodse speciale aandacht krijgt.

Anne van de Meiden, In de dood kun je niet wonen. Anders kijken naar weggaan en achterblijven. Uitg. Meinema Zoetermeer 2007, 127 blz., € 12,50.

Er zijn in enkele decennia veel verschuivingen opgetreden in het omgaan met de dood. Men merkt het in de wensen rond rouwdiensten, in rituelen op een begrafenis, in teksten enz…. Anne van der Meiden breekt een lans voor het blijven bezien van de dood als een ‘vreemde’, en dat doet weldadig aan. Anderzijds probeert hij mensen te bevrijden van andere — absoluterende — beelden over de dood (het loon op de zonde bijvoorbeeld, blz. 16) en die had ik weer liever laten staan. Maar ik zie er toch vooral een tegenhanger in tegen de eerste categorie. Dat klopt ook met de titel: je went nooit aan de dood, want je kunt er niet wonen.

Aart Mak, Met stomheid geslagen? Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 20 072,196 blz., € 17,90.

Wie al langere tijd bij begrafenissen een taak heeft (zoals in ieder geval predikanten), zal opgevallen zijn, hoezeer de inhoud daarvan in enkele decennia veranderd is. Dat hangt o.a. (niet enkel en alleen) samen met veranderde inzichten rond het christelijk geloof. Daarom is de aanwezigheid van een predikant op een begrafenis niet meer vanzelfsprekend, en als hij gevraagd wordt, krijgt hij vaak ook te maken met bijzondere wensen. Daar moet men best een weg in zien te vinden. Daarbij helpt dit boek, en het heeft, gezien het feit dat er een herdruk nodig is, zijn waarde al bewezen. Van belang is altijd weer dat nabestaanden beseffen dat met de inschakeling van een predikant er geen ‘geestelijke kelner’ wordt ingehuurd (blz. 62). Er dient vrijheid te zijn om gehoorzaam aan het Woord te spreken (blz. 76). Dat neemt niet weg dat met wijsheid, voorzichtigheid en invoelingsvermogen gehandeld moet worden. Daarbij is dit boek een mooie gids.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.