+ Meer informatie

Richtlijnen voor opvang buitenlandse werknemers

DORDTSE NOTA OP TAFEL:

2 minuten leestijd

DORDRECHT — ledere grote plaats heeft wel problemen met de vestiging van buitenlandse werknemers. Ook de stad Dordrecht heeft zijn problemen op dit gebied. Er is nu echter een nota opgesteld waar richtlijnen tot het te voeren beleid gegeven vforden. Deze nota is oi^esteld door een commissie die voor de helft bestaat uit buitenlandse werknemers.

De richtlijnen hebben in de eerste plaats betrekking op de vraagstukken waarmee de uit het Middelandsezeegebied afkomstige werknemers in Dordrecht (in ons land) in aanraking komen.

Allereerst wijst de nota op de redenen waarom buitenlanders naar ons land komen. Het is niet bepaald vrijwillig maar wordt als het ware afgedwongen door sociale, economische en soms ook wel politieke motieven. Meestal is de werkgelegenheid in de landen van herkomst zeer slecht. Ook de beloning van de arbeid laat meestal veel te wensen over. De nota wijst erop dat we als taak hebben om de mogelijkheden voor deze gastarbeiders om „thuis" (in het land van herkomst) werk te vinden moeten bevorderen. Ook zullen we ons moeten realiseren, aldus de nota, wat we de betrokken landen aandoen, door «en groot deel van de (meestal jongere mensen) manlijke bevolking weg te halen,

TAAK

Hierna gaat de nofa in op de taak - van de werkgevers die buitenlandse krachten in dienst hebben.

De „vreemde werlmemer" zal zoveel mogelijk Nederlandse taalles moeten ontvangen. Ook zal hij moeten leren meepraten over de eigen werksituatie. De werkgever dient tevens te zorgen voor een goede huisvesting,

HUISVESTING

Uitvoerig gaat de nota in op de hulsvesting van de gastarbeider. De samenstellers van de nota menen, dat voor buitenlanders dezelfde maatstaven moeten gelden als voor Nederlan

Ook moeten de buitenlandse werknemers beschermd worden tegen bepaalde praktijken van verkopers van woningen.

Wanneer alleenstaanden niet langer In een pension wensen te verblijven dient eigen zelfstandige huisvesting mogelijk gemaakt te worden. De nota stelt, dat ongeveer 60 pet van de buitenlandse arbeiders de gewoonte hebben na een jaar te vernuizen, In vele gevallen gaan ze dan bij elkaar wonen. Er moet echter gewaakt worden dat er niet teveel gastarbeiders bij elkaar wonen.

ONDERWIJS

Ook het onderwijs komt in de nota aan de orde. Hierbij dient men er terdege rekening mee te houden, zo stelt de nota, dat de kinderen na verloop van een aantal jaren weer met hun ouders naar hun geboorteland zullen terugkeren. Daarom moet er op school ook les gegeven worden in hun moedertaal.

Ook moet er veel aandacht besteed worden aan de Nederlandse taal. Want het is noodzakelijk, dat men zich zo snel mogelijk redelijk in het Nederlands kan uitdrukken, aldus de nota. De samenstellers van > de nota menen dat juist de taalbarrière leidt tot onvoldoende geneeskundige begeleiding van de buitenlandse werknemers.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.