+ Meer informatie

VERENIGINGSNIEUWS

3 minuten leestijd

CAPELLE a.d. IJSSEL

Op D.V. donderdag 27 februari houden de Jongel. Ver. Meisjesvereen. en Knapenvereniging, allen uitgaande van de Gereformeerde Gemeente te Capelle a.d. IJssel een gecombineerde jaax*vergadering.

Plaats van samenkomst is het kerkgebouw aan de Doormanstraat. Aanvang half acht.

De agenda vermeldt o.a. twee Bijbelse onderwerpen: „Ester" en „Christus' wederkomst". Voorts een onderwerp Vaderl. Kerkgeschiedenis en enkele gedichten. Ieder is hartelijk welkom.

MOERKAPELLE

Verslag van de jaarvergadering der M.V. „Ora et Labora" en J.V. „Het Mosterdzaadje" te Moerkapelle, gehouden 22 januari j.l.

Deze avond, die onder leiding staat van ouderling C. v. d. Spek wordt geopend door het laten zingen van Ps. 19 : 5. Hierna leest onze geachte voorzitter een gedeelte uit Lucas n.1. hoofdstuk 10 : 25—42 en gaat voor in gebed.

In zijn openingswoord richt hij zich vooral tot de jeugd der gemeente en spoort hen aan de paden der zonde te verlaten en zich geheel over te geven aan de Koning der Koningen. Als tweede punt wijst de agenda aan dé jaarverslagen van beide verenigingen en hieruit blijkt wel dat het beide verenigingen naar het uitwendige heel goed gaat.

Het Bijbels onderwerp wordt verzorgd door Teun Verwey die heeft gekozen „Paulus' bekering" (Hand. 9 : 1—30). Onze vriend heeft dit goed bestudeerd, want de verschillende vragen die hem gesteld worden, weet hij allen te beantwoorden. Janny Broer leest hierna voor het prachtige gedicht „De kinderen van de visser." Duidelijk komt hierin naar voren het grote vertrouwen dat deze kinderen stelden in hun Hemelse Vader. Nu krijgen de afgevaardigden van verschillende verenigingen, die ondanks de ongunstige weersomstandigheden toch nog gekomen zijn, gelegenheid tot feliciteren.

zijn, gelegenheid tot feliciteren. Na de pauze volgt de samenspraak tussen Izaak v. d. Kijff en Arie v. d. Spek over het Richterentijdperk. We krijgen hier een interessante beschrijving te horen over verschillende Richteren en de geestelijke strekking hiervan wordt duidelijk aangetoond. Het tweede gedicht heet „Kracht naar kruis" door Nelly v. d. Spek en hierin wordt er vooral de nadruk op gelegd, dat niets gebeurt zonder de wil van God. Bij het laatste onderwerp krijgen we iets te horen over het veelbewogen leven van Charlotte de Bourbon door Mien de Vos. De voorzitter der J.V. dhr. Crun spreekt nog een slotwoord, waarin hij ook allen bedankt die hun krachten ingezet hebben voor het slagen van de avond. Ouderling Jac. v. d. Spek sluit nu de vergadering door te laten zingen Ps. 86 : 6 en voor te gaan in dankgebed.

Jubileum J.V. Zacharia te Lisse

Op D.V. donderdag 20 februari a.s. hoopt de J.V. Zacharia te Lisse hun 40-jarig bestaan te herdenken. Deze vereniging werd 8 januari 1918 opgericht.

De 40e jaarvergadering zal gecombineerd gehouden worden met de 12e jaarvergadering van de M.V. Tabitha. De weleerw. heer ds. L. Kieboom zal deze jubileum-vergadering openen.

Plaats van samenkomst in het kerkgebouw aan de Tulpenstraat. Aanvang 7.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

NIEUW-BEIJERLAND

Met ingang van heden berust het secretariaat van de naaivereniging „Tryfena" bij mej. J. C. de Bonte Spuidijk 54 Nieuw-Beijerland (v.h. was het mej. A. Vlielander Voordoel Nieuw-Beijerland).

MELISKERKE

De S.V. „Bidt en Werkt" te Meliskerke hoopt op 17 febr. in d» Boaz-school haar jaarvergadering te houden. Aanvang half acht. De agenda vermeldt o.a.: „De eerste Christengemeente" door de heer A. Janse.

„De Apostel der Zuidzee" door de heer M. Nijsse. Ieder is welkom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.