+ Meer informatie

Lof voor "Atlas van de muziek

3 minuten leestijd

Veel mensen zijn nieuwsgierig van aard. Dat is op zich geen slechte eigenschap, zolang deze zich beperkt tot zaken en niet uitgaat naar personen. Er zijn dan ook mensen die over een bepaald aspect van het leven ontzettend veel weten. Soms zijn ze beroepsmatig bij hun onderwerp betrokken, soms uit liefhebberij. Ik meen dat nu wijlen prof. J. Waterink eens gezegd heeft dat weten vooral is: weten waar het staat.

Onze parate kennis heeft doorgaans zijn grenzen, hoewel, sommige mensen lijken wel wandelende encyclopedie├źn. Ulrich Michels uit Karlsruhe moet wel iets van zo'n lopend lexicon hebben. In 1977 kwam zijn "Atlas zur Musik" uit, waarin alle mogelijke feiten op muziekgebied verzameld waren. Het boek was bestemd voor muziekstudenten en is jarenlang ook aan onze vakopleidingen gebruikt, zoals aan de universitaire opleiding voor muziekwetenschap in Utrecht en aan het conservatorium in Den Haag. Hoewel iedere studerende Nederlander geacht wordt Duits te kunnen lezen, vonden heel wat studenten het boek vanwege zijn compacte formuleringen wat moeilijk.

Maar er is meer. Ook in ons land zijn veel mensen die van muziek hun hobby maken. Of door zelf een instrument te bespelen, of door naar muziek te luisteren. In de loop der jaren is me nogal eens gevraagd: Weet u niet een of ander boekje waarin de Algemene Muziekleer wordt uitgelegd, waarin iets over componisten en muziekstijlen staat? Hen kan ik vanaf heden verwijzen naar de Nederlandse vertaling van de "Atlas van de Muziek". Het verscheen in twee delen in de Sesam-serie bij Bosch en Keuning.

Het bijzondere aan deze uitgave is niet alleen dat er zo ontzaglijk veel in staat, maar ook het overzichtelijke van de opzet. Elke linker bladzijde geeft illustraties, schema's, notenvoorbeelden en statistieken over wat op de pagina ernaast behandeld wordt. Het gebruik van kleuren maakt deze illustraties niet alleen aantrekkelijker maar vooral ook duidelijker. Met kleur kan in een schema of notenvoorbeeld veel meer aangegeven worden dan in zwart-wit.

Oudheid

Het is ondoenlijk een opsomming te geven wat er allemaal aan de orde komt. In deel I wordt het grootste deel in beslag genomen door algemene zaken als instrumentenkunde, muziekleer, genres en vormen. De muziekgeschiedenis van oudheid en renaissance volgt daarna. Het valt op dat er bijzonder veel gegevens over de oudheid zijn opgenomen. Gedurende de laatste decennia zijn op dit gebied heel wat ontdekkingen gedaan.

In deel II wordt de periode vanaf de Barok tot heden behandeld. Notenvoorbeelden werken zeer verhelderend, vooral omdat ze vaak thematisch zijn. Bij voorbeeld bij 1900 vinden we enkele voorbeelden rond Grensverlegging en Classicisme. Wat atonaliteit is en hoe een twaalftoonsreeks eruitziet, wordt duidelijk. De ontwikkeling van jazz en rock wordt kort behandeld en de voornaamste stijlen worden genoemd.

Onmisbaar

Als je eenmaal in deze handige boekjes gaat zitten bladeren, verlies je alle gevoel voor tijd. Dat is dan ook de enige kritiek die ik heb. De druk is vrij klein, maar dat kan binnen de pocketopzet moeilijk anders. Elk deel heeft een personen- en een zakenregister. Deze zijn niet gelijk, zodat men de kans loopt bij het zoeken naar een bepaald woord in beide delen te moeten kijken.

Zowel voor muziekstudenten als weetgierige leken een onmisbaar bezit, deze twee deeltjes. Trouwens, ook elke schoolbibliotheek zou ze moeten hebben. Door hun aantrekkelijke vormgeving zullen leerlingen uit het voortgezet onderwijs met belangstelling voor muziek er eerder naar grijpen dan naar een klassiek muziek-geschiedenis-boek.

N.a.v. "Sesam Atlas van de Muziek" (twee delen), door Ulrich Michels; uitg. Bosch en Keuning, Baarn; prijs per deel 34,50 gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.