+ Meer informatie

REFO500

3 minuten leestijd

We zijn het Calvijnjaar nog niet vergeten, met zijn vele symposia, congressen en vooral boeken, kleine en grote, over deze bekende reformator. Aan het eind van alle bijeenkomsten kondigde prof.dr. HJ. Selderhuis aan dat er een nieuw project op stapel stond: in 2017 DV zal het 500 jaar geleden zijn dat de Reformatie begon. Het project dat daar aandacht aan zou gaan besteden, zou – zo werd vermeld – Refo500 gaan heten. De oplettende lezer heeft daarna al verschillende keren de gelegenheid gehad om de eerste ritselingen van dit nieuwe project waar te nemen. Het wordt groot en breed opgezet, zowel in het aantal participanten (‘all over the world’) als qua identiteit: ook rooms-katholieken hebben interesse en willen een bijdrage leveren. Dat kan het inhoudelijke en principiële gesprek alleen maar ten goede komen.

Wie het tot op heden was ontgaan dat er een nieuw jubileumjaar komt, zal vanaf het lezen van dit stukje echt bijgepraat zijn: er verschk groot qua formaat (anderhalf keer zo breed en lang als een ‘gewoon’ boekenen twee kloeke boeken, dik (zie hieronder bij de gegevens), maar oo). En daarin worden twee belangrijke figuren voor het voetlicht gehaald die in het gebeuren van de kerkhervorming een belangrijke plaats hebben. Allereerst Melanchton, die terecht als bruggenbouwer wordt getypeerd: tussen kerk en onderwijs, tussen lutheranisme en calvinisme, tussen humanisme en reformatie., tussen reformatie en scholastiek, en dat is nog niet eens alles. Telkens in de geschiedenis duikt zijn naam op, als iemand die niet de uitersten zocht maar de verbinding. Prof. F. van der Pol, die als hoogleraar kerkgeschiedenis verbonden is aan de Universiteit van de Geref. Kerken (vrijg.) te Kampen, heeft er veel tijd in gestoken. Maar het resultaat mag er dan ook zijn!

Vervolgens wordt Guido de Brès in de schijnwerpers gezet. Zijn naam is vandaag alleen al bekend, omdat enkele scholen voor voortgezet onderwijs (reformatorisch en gereformeerd) naar hem genoemd zijn. Onlosmakelijk verbonden met een van onze belijdenisgeschriften: de Ned. Geloofsbelijdenis. Het boek heeft een oude wortel in zich: een biografie van dr. E.M. Braekman, die deze al 50 jaar geleden schreef, maar waarvan hij het onderzoek nu nog eens verwerkte. Daarnaast wordt geschreven over de vervolging van De Bres, zijn geschriften, opvattingen en zijn invloed. De redactie is in handen van dr. Braekman en prof. De Boer. De laatste is hoogleraar aan dezelfde Universiteit als prof. Van der Pol. In beide boeken laat ook ‘Apeldoorn’ van zich horen: zo schreef Christa Boerke over De Bres te midden van vrienden en vijanden, prof. Van ‘t Spijker over De Bres en de kerkvaders en ook over zijn houding tegenover het anabaptisme. In het eerste boek vinden we de naam van onze emeritus als auteur van twee bijdragen, die handelen over Melanchton en Bucer rond de Keulse Reformatie resp. de zaak van rechtvaardiging door het geloof. Prof. dr. H.J. Selderhuis schreef in dit boek over Melanchton en de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw.

Dit alles, compleet met veel beeldmateriaal, levert stof voor vele uren op.

n.a.v. Frank van der Pol (red.), Philippus Melanchton. Bruggenbouwer.

Emile Braekman en Erik de Boer (red.), Guido de Bres. Zijn leven, zijn belijden. Uitg. Kok Utrecht 2011,400/415 blz., ieder € 39,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.