+ Meer informatie

Wanneer krijgt een ongeboren kind een ziel?

8 minuten leestijd

Als een ongeboren kind pas na een paar maanden een ziel krijgt, dan is de morning-afterpil niet zo erg, en abortus vóór die tijd is dan geen moord. Klopt deze redenering? Nee! En daarom is ook een miskraam iets waar niet licht over gedacht moet worden.

Wanneer krijgt een ongeboren kindje (het embryo) een ziel? Is dat gelijk bij de samensmelting van eicel en zaadcel, afkrijgt het ongeboren kindje na een paar maanden pas een ziel? Magje als apothekersassistente de momig-afterpil afleveren, en wat vindt u van de morningafterpil? Want als een moeder bij voorbeeld na twee maanden een miskraam krijgt, zou de ziel dan al verloren kunnen zijn, en als hetgeen ziel zou hebben met bijv. twee maanden, waarom zou je dan eigenlijk geen abortus kunnen plegen en de morning- afterpil niet afleveren. Zelf ben ik tegen abortus. Er staat wel in de Bijbel,, eer iets van mij begon te leven was alles in Uw boek geschreven" en „ Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien" maar is dat een bewijs dat het ongeboren kind na de bevruchting gelijk een ziel krijgt? Want voor de grondlegging der wereld wist God toch ook alles van ons en toen was er ook noggeen ziel.
Meisje (18)

Je vragen zijn niet eenvoudig en dat vooral omdat je een heel sterke tweedeling maakt tussen lichaam en ziel. Je neigt er zelfs toe om te denken dat abortus provocatus in de tweede maand niet erg zou zijn wanneer je zeker wist dat het groeiende leven nog geen ziel zou hebben. Let wel: je zit niet gevangen in het moderne denken dat het begin van het menselijk leven een propje slijm noemt. Juist omdat het moderne denken niet meer rekent met de werkelijkheid van de ziel, kan het zo kleineAls een ongeboren kind pas na een paar maanden een ziel krijgt, dan is de morning-afterpil niet zo erg, en abortus vóór die tijd is dan geen moord. Klopt deze redenering? Nee! En daarom is ook een miskraam iets waar niet licht over gedacht moet worden. rend spreken over abortus provocatus in de eerste maanden. Wat dan? Jij worstelt met de logische gevolgen van een sterke tweedeling tussen ziel en lichaam. Dat doet de Bijbel niet. Gods Woord gebruikt juist heel veel verschillende aanduidingen om ons als mens te karakteriseren. Er wordt gesproken van onze organen, van onze zintuigen, van onze hchaamsdelen, enz. Maar we komen ook begrippen tegen als hart, geest, verstand, uitwendige en inwendige mens. Met deze veelheid geeft de Schrift aan dat de mens zo veelzijdig is, dat het menszijn niet met de simpele tweedeling lichaam en ziel samengevat kan worden. Tegelijk wil de Schrift hiermee onderstrepen hoe wijs God de mens geschapen heeft en dat de Schepper met ieder facet van ons mens-zijn heeft te maken: wij zijn in de totaliteit van ons mens-zijn het werk van Zijn handen.

Hereniging
Binnen het geheel van deze vele aspecten komt de mens naar voren in zijn twee-eenheid van lichaam en ziel. Er is tussen ziel en hchaam een eenheid en tegelijk is er onderscheid. Uit een tekst als Mattheüs 10:28 blijkt dat de ziel het lichaam te boven gaat en na het sterven van het lichaam voortbestaat. Maar tegelijk vraagt de ziel om hereniging met het lichaam. De Schrift houdt ook de eenheid vol. In ons denken gaat het erom dat wij niet eenzijdig kiezen voor de tweeheid (ziel tegen lichaam) en ook niet eenzijdig voor de eenheid (alsof onze ziel alleen maar een aanduiding is voor een 'bezield', dat is: ademend lichaam). Heel ons bestaan, heel ons mens-zijn (de twee-eenheid van lichaam en ziel) heeft direct met God te maken: èn met Zijn wil èn met Zijn scheppend handelen (Openb.4:ll; Ps.l39:15).

Celdeling
Wat is het gevaar wanneer wij alleen denken vanuit de tweeheid? Dat wij gaan denken dat de ziel met God te maken heeft en dat het lichaam verbonden is met het samenkomen van man en vrouw. Het ontstaan van het lichaam is dan nog "mensenwerk", dat pas echt wordt zodra God er een ziel aan geeft. Voor die tijd is het dan wordend organisme. Vleselijke celdeling, zoals dat ons leven lang voortgaat. En daar blijven wij ook ons levenlang op ingrijpen: nagels en haren die wij knippen, een bhndedarm die wordt weggenomen. Hoewel er een duidelijk verschil is tussen het wegnemen van een vrucht en het onderhouden van ons lichaam, is het toch opvallend hoe 'gemakkelijk' en oppervlakkig mensen over een miskraam kunnen spreken. Als er meer kinderen zijn, is het niet zo erg: „'t Was toch nog niets en het werd blijkbaar niets." Het grijpt mij vaak aan dat ook mensen uit onze kringen die fel tegen abortus zijn, over een miskraam soms net eender spreken als wereldse mensen over een abortus provocatus. Dat heeft te maken met die tegenstelling tussen lichaam en ziel. Maar God heeft te maken met het hele leven. Het is aan- en ingrijpend dat de Heere de mens deel gaf aan Zijn scheppend handelen, door de mens de mogelijkheid te geven nieuw leven te verwekken, maar God blijft er Zelfbij betrokken. Door het verwekken van de mens, schept God. Hij schept menselijk leven met de vele facetten die dat in zich heeft: de hele mens. Daarom getuigen wij dat er van meet af sprake is van menselijk leven. Wanneer en hoe de ziel dan geschapen wordt? Dat geheim heeft God verborgen. Wij mogen dat niet met ons menselijk verstand uiteenrafelen, want dan ontsporen wij.

God schept
Ik zal nu nog twee antwoorden doorgeven zoals die door mensen bedacht zijn. Het creationisme leert dat iedere nieuwe mens tot stand komt door geslachtsgemeenschap en dat God voor iedere mens een nieuwe ziel maakt. Maar wanneer gebeurt dat dan? Als de vrucht al een eind in ontwikkeling is? Het traducianisme vindt dat op deze wijze ziel en lichaam te veel uit elkaar gehaald worden en leert dat ook de ziel door de geslachtsgemeenschap tot stand komt. Maar dit is te smal. De Bijbel zegt nadrukkelijk dat God ons de ziel geeft. In onderscheid met beide geloof ik dat God door het samenkomen van man en vrouw Zelf scheppend werkt. En zo wil ik van het prilste begin spreken van menselijk leven.

Wonderlijk
Of een miskraam van drie maanden dan een ziel heeft? Ja. Hoe dat leven zich verantwoorden kan? Dat zou ik willen overgeven in de handen Gods. De Heere heeft ons dat niet geopenbaard. Wel weten wij dat Hij ook voor de geboorte wonderlijk kan werken. Denk maar aan de geschiedenis van de ontmoeting van Ehzabeth en Maria. Vanuit dit geheim roep ik alle vrouwen die in verwachting zijn, tesamen met hun mannen op om van meetaf het groeiende leven tot de Heere te brengen, niet alleen om te vragen of Hij het 'borduurwerk' wil voltooien, maar eveneens of Hij het nieuwe leven aan wil zien in Jezus Christus, Die om onze Middelaar te kunnen zijn ook de hele weg door de moederschoot gegaan is. David mocht van zijn moeder weten, wat wij lezen in Psalm 22:11, dat zij hem al van de baarmoeder af op de Heere geworpen had en zo mocht hij getuigen: "van de buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God."

Morning-afterpil
Wel, ik hoop dat met dit antwoord je eerste vraag naar tevredenheid behandeld is. Dan nu de tweede: mag je als apothekersassistente de morningafterpil geven? Deze pil is puur een abortief middel. Deze pil wordt voor geen enkel ander doel voorgeschreven. (De anti-conceptiepil kan bijvoorbeeld nog voorgeschreven worden bij menstruatieproblemen.) Als je deze pil uitreikt, weet je dat je meewerkt aan abortus. Het gemene 'voordeel' van deze pil is dat men nooit weet of men werkelijk zwanger was en dus ook niet of men werkelijk schuldig was aan een abortus. Maar hoe men het wendt of keert en het geweten sust: deze pil en dus ook het innemen ervan bedoelt abortus. De 'onnozelheid' („Ik weet niet of ik zwanger was, dus misschien is er helemaal niets gebeurd") is geen heilige, maar een schijnheilige. Maar hoe moet jij in jouw positie handelen? Wel, ik denk dat je gebruik moet maken van de wet inzake gewetensbezwaren en met behulp daarvan op je werk tot afspraken moet komen, dat jij bij zulke "bestellingen" niet hoeft te helpen. Hetzelfde geldt trouwens van het spiraaltje, dat puur een abortief middel is en meestal via de apotheek geleverd wordt. Het is mijns inziens ook heel belangrijk dat wij als christenen van deze wet gebruik leren maken, opdat de regering over enkele jaren niet deze wet laat vervallen, "omdat er toch geen gebruik van werd gemaakt."

Nauwgezet
Tegelijk wil ik benadrukken dat het dan wel erg nauw luistert. Het is een vloek voor het geloof en voor een principieel christelijk leven, wanneer wij op bepaalde punten heel nauwgezet zijn, terwijl men op andere punten zich moet ergeren aan onze taal, of aan ons gedrag, of aan onze collegialiteit. Let wel: ik schrijf dit niet omdat ik dat bij jou geproefd zou hebben, maar ik maak van de gelegenheid gebruik om daar eens een streep onder te zetten en recht te doen aan de verschillende facetten. Nauwgezette standpunten vragen om een nauwgezet leven. Verder zou ik een ieder die werkzaam is op een terrein waar in ethisch opzicht nogal eens sprake is van voetangels en klemmen, raden om zich goed te oriënteren. Tevens wil ik aanraden om lid te worden van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie, die de leden toerust en ook kan en zal bijstaan in omstandigheden zoals door jou geschetst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.