+ Meer informatie

Woord kan ook nu met culturen confrontatie aan

Ds. W. Dekker opent winterconferentie CSFR:

3 minuten leestijd

AUSTERLITZ — „Bij het luisteren naar de wereld rijzen er twee vragen. Allereerst worden we geconfronteerd met de Bijbel als een boek dat moeilijk verstaanbaar zou zijn. De Reformatie heeft gezien dat de Schriften echter juist inzichtelijk zijn. Een tweede probleem vinden we bij de mens zelf. Wij zijn snel afgeleid en luisteren met een door onze cultuur bepaald oor". Dat waren de openingswoorden van ds. W. Dekker in zijn lezing "Luisteren naar het Woord", die hij gisteravond hield voor de winterconferentie van de reformatorische studentenvereniging CSFR in Austerlitz.

Aan de conferentie nemen ongeveer 125 leden van de CSFR deel. Zaterdagmiddag aanstaande zal dr. J. J. Visser een tweede lezing uitspreken onder de titel "Luisteren naar de wereld". Tijdens deze conferentie houdt de CSFR zich bezig met het getuigenis van Jezus Christus in de wereld. Tijdens de twee lezingen komen de voorvragen voor dit getuigenis aan de orde.

Ds. Dekker maakte duidelijk dat de moeilijkheden bij het luisteren naar Gods Woord vooral te wijten zijn aan de rationele bril waarmee we de Bijbel lezen. „Dat de Bijbel nog wel degelijk iets te vertellen heeft in deze cultuur, bewijst wel het voorbeeld van een niet-gelovige jongen die na een maand kennismaking met de Bijbel de woorden dronk als levend water. We moeten ons openstellen voor de levende God, Die spreekt in de Schrift. Alle rationele verheldering die we kunnen lezen in de vele boeken over de Bijbel, moet dienstbaar zijn aan het opnieuw klinken van Gods stem in onze cultuur en in ons hart".

Vereenzelviging

Deze notie kennen we al van Anselmus, aldus ds. Dekker. In de geschiedenis zijn Schrift en openbaring vereenzelvigd. God openbaart zich alleen in de Schrift. Van de theoloog Miskotte kunnen we, aldus ds. Dekker, leren dat de beslissende openbaring is geschied in Jezus Christus, maar dat Gods openbaring wordt voortgezet in de Heilige Geest. De Schrift geeft getuigenis van deze openbaring. In de Heilige Schrift heeft God zich geopenbaard als JHWH. Vele culturen hebben door de tijd heen in vele situaties over deze openbaring gelezen. Er zijn evenzovele interpretaties geweest van de uitleg van Gods openbaring in deze naam: "Ik ben die Ik ben".

Waarom nu niet?

Gods openbaring, zo vervolgde ds. Dekker, was echter zo rijk en veelkleurig dat zij de confrontatie heeft aangekund met de vele culturen en mensen. Waarom zou zij dat in het functionele tijdperk waarin we nu leven, ook niet meer kunnen? Daarvoor is een goede luisterhouding nodig. We moeten verwachten dat God opnieuw tot ons kan spreken. God schrijft met de Bijbel een brief waar we als mensen steeds kleiner onder worden. Het rationele omgaan met de Bijbel mag slechts hulpmiddel zijn om Gods gelaat te laten schijnen in onze harten. Het verhaal dat de Bijbel brengt, is levendig en bewogen. Waarom zouden we het stuk maken, door het verhaal in leerpunten te ontleden?

Ds. Dekker zei dat we ten slotte bereid moeten zijn te leren en te gehoorzamen aan Gods openbaring. „Gods Geest maakt de Schrift tot een levend woord. Hij zet ons hart open zodat we kunnen luisteren naar de God van Israël, Die zich als zodanig openbaart, dat Hij in alle soorten harten ingang kan vinden. Eerste voorwaarde daartoe is de gemeenschap der heiligen over de gehele wereld". Aldus ds. Dekker.

Tijdens de huishoudelijke vergadering van de conferentie, die vandaag gehouden wordt, zal er een bestuurswisseling plaatsvinden en zullen er 65 nieuwe leden worden geïnstalleerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.