+ Meer informatie

Catechismusprediking

3 minuten leestijd

Dit is mijn laatste column in Ambtelijk Contact. Na veertien jaar mag ik het stokje doorgeven aan Petronelle Baarda. Zo’n laatste keer verdient een bijzonder onderwerp. Wellicht de groeiende ongelijkheid in Nederland als keerzijde van de WMO? Een voluit diaconaal thema: waar blijft de rechtvaardigheid als de ene burger zaken wel vergoed krijgt en de andere niet?

Toch wil ik het liever met u hebben over de invulling van de tweede dienst en dan is het alleen maar meegenomen dat het hele nummer van AC hierover gaat. Meer specifiek zou ik graag met u nadenken over de prediking aan de hand van de Heidelbergse Catechismus die in de middagdienst plaatsvindt. Sommige mensen zeggen: moet dat nu elke keer? En anderen: kunnen we de leerdienst niet een andere invulling geven? Wel, u vindt mij niet onder degenen die deze mening zijn toegedaan.

Waarom niet? Ik zal eerst twee voorvallen beschrijven die ik ergens las. Iemand was in het kader van de vluchtelingenproblematiek in gesprek gekomen met een moslim. Tja, de Drie-eenheid… pas nu ging hij erover nadenken. Was dit leerstuk eigenlijk niet raar en hadden de moslims geen punt? God is toch niet gedeeld, Hij zegt toch zelf: de Heere uw God is Eén? In een ander verslag las ik over een jongere, die zich afvroeg wat hij aan moest met de twee-naturen-leer. Jezus: God én mens, dat gelooft toch geen weldenkend mens… Consequenties voor ons geloof? Hoe dan?

Deze vragen zijn van alle tijden en vele kerkvaders hebben zich ermee bezig gehouden. Maar daarom is het ook zo fijn en van zo’n groot belang dat de Heidelbergse Catechismus dieper op deze vragen ingaat en haarfijn uitlegt wat de leerstukken van het christelijk geloof inhouden. En juist doordat ze elk jaar een keer langskomen worden ze verankerd in je geloofsleven.

Hoe komt het nu dat vele geloofsgenoten deze cruciale stukken van onze geloofsleer niet meer kennen? Zou het niet zijn omdat ze alleen de morgendienst bijwonen en zodoende nooit meer een catechismusprediking horen? Ja, ik weet het, u doet er van alles aan om de kerkgangers naar de tweede dienst te krijgen. Vaak al jaren lang. Wat er al niet geprobeerd is… Ik kan er alleen maar bewondering voor hebben.

Toch is er voor het zo noodzakelijke doorgeven van de geloofsleer een eenvoudige oplossing: Houd de catechismusprediking óók in de morgendienst! Ja maar, zegt de kerkorde niet.. en.. Alle tegenargumenten die u kunt bedenken wegen mijns inziens niet op tegen de nood die ontstaan is. En u zult de eerste christelijke gereformeerde gemeente niet zijn die ook ‘s morgens een dienst met catechismusprediking houdt, dat gebeurt echt meer.

De nood is hoog, zei ik. Hoeveel christenen geloven van harte maar weten bijna niets meer van de christelijke leer? Daarom wil ik in deze laatste column pleiten voor een speciale invulling van de éérste dienst, en wel door op gezette tijden daar ook een leerdienst van te maken. Mogen beide diensten tot veel zegen zijn!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.