+ Meer informatie

Slipover

6 minuten leestijd

Vijf spreekwoorden wachten op u.

Dit model is uitgewerkt voor de leeftijden van 13 -15 -17 jaar. De leeftijd dus waarin een pullover extra nooit tevéél is. Het model is uitgewerkt in de kwaliteit Interview van Phildar. Maten: a) 13 - b) 15 - c) 17 jaar. Bovenwijdten: a) 82 - b) 86 - c) 90 cm. Benodigdheden: a) 4 - b) en c) 5 bollen kleur Indigo. Voor iedere maat: 1 bol in kleur Golden en kleur Muskat. 2 breinaalden nr. 2'/2 en nr. 3 - hulpnaald. ingestoken en de 2 draden^die er boven liggen), 3 recht. XX herh. van XX fot XX Beschrijving ^" eindigen met I recht door de breinid. z. S 2 nld. lager in te steken en de st. vooraan op te nemen, 1 kantst. Steeds deze 6 nld. herh. Gebruikte steken: Gestreepte boordsteek 1/1: Bies van de onderkant: 6 nld. kleur Indigo, 5 nld. kleur Golden, 5 nld. kleur Muskat, 5 nld. kleur Golden, 5 nld. kleur Indigo.

Armsgatbiezen en halsbies: 5 nld. kleur Golden, 5 nld. kleur Muskat, 5 nld. kleur Golden.

Proeflapje: 10 cm^ in fantasiest. met nld. nr. 3 = 22 st. en 42 nld. Het werk aan de av. kant met een lauw strijkijzer onder een lichtjes v'ochtige doek oppersen of gewoon laten droaen.

Fantasiesteek: Ie en 5e nld.: goede kant v.h. werk, alle st. averecht breien, 2e en 4e nld.: alle st,'recht breien. 3e nld.: 1 kantst., 2 averecht., XX de nld. langs de achterkant van het werk insteken in de st. die zich 2 toeren lager bevindt dan de normaal te breien st. en deze st. av. breien (men br. dus tegelijkertijd de st. waar men de breinid. heeft ingestoken de 2 draden die er boven liggen), 3 av. XX. Herh. van XX tot XX en eindigen met 1 av., maar de breinid. 2 nld. lager insteken, 2 av., 1 kantst.

6e nld.: 1 kantst., XX steek de breinaald langs de voorkant v.h. werk in de st. die zich 2 toeren lager bevindt dan de normaal te breien st. (men br. dus tegelij- • kertijd de st. waar men de breinid. heeift

Belangrijk: Indien uw proeflapje afwijkt van bovenstaande gebruik dan een nr. van breinid., hoger of lager, naar gelang het resultaat.

Rugpand: Opz. a) 110 st. b) 116 - c) 120 st. met nld. nr. l'/i in kl. Indigo en 26 nld. in gestreepte boordsteek l/l br. (zie gebruikte steken). Verder br. in fantasiest. met nld. nr. 3 in kl. Indigo en a) 13 - b) en c) 15 mind, in de Ie nld. verdelen. Er blijven a) 97 - b) 101 - c) 105 st. over. Begin de 3e nld als volgt: I kantst., I av., dan van XX tot XX en eindigen met 1 av. door de breinaald 2 toeren lager in te steken, 1 av., 1 kantst.

Bij a) 26 - b),en c) 30 cm hoogte in fantasiest. voor de armsgaten aan weerszijden afk., iedere 2e nld.: 2x3 st., I x 2 st. en 2 X I st. Er blijven a) 77 - b) 81 - c) 85 st. over. Rechtdoor br. Bij a) 50 - b) 54 c) 55 cm hoogte in fantasiest. voor de schouders aan weersz. afk. - iedere 2e nld.: a) 7 X 2 st. en 2 X 3 st. - b) 6 X 2 st. en 3 X 3 st. - c) 4 X 2 st. en 5 X 3 st.

Ondertussen: Bij a) 52 - b) 56 - c) 57 cm hoogte in fantasiest. voor de halsuitsnijding de 13 midd. st. afk., dan elke zijde afzonderlijk verder br. en aan halszijde. iedere 2e nld.: a) 3 x 4 st. - b) en c) 1 x 5 st. en 2 x 4 st. afk. De andere kant in spiegelbeeld afbr.

Voorpand: Opz. a) 110 - b) 116 - c) 120 st. met nld. 2/2 in kleur Indigo en 26 nld. in gestreepte boordst. l/I br. (zie gebruikte St.). Verder br. in fantasiest. jnet nld. nr. 3 en a) 11 - b)'en c) 13 minderingen in de Ie nld. verd. Er blijven a) 99 - b) 103 - c) 107 st. over. Begin d,e 3e nld. met: 1 kantst., 2 av., dan van XX tot XX en eindigen met I av. door de breinid. 2 toeren lager in te steken, 2 av., 1 kantst. Bij a) 26 - b) en c) 30 cm hoogte in fantasiest. voor de armsgaten aan weerszijden afk., iedere 2e nld.: 2x3 st., 1 x 2 st. en 3 X 1 st. Er blijven a) 77 - b) 81 - c) 85 st. .over. Rechtdoor br.

Ondertussen: Bij a) 26 - b) 30 - c) 31 cm hoogte in fantasiest. voor de halsuitsnijding de midd. st. afk. dan elke zijde afzonderlijk verder Jjr. en aan de splitzijde, iedere 6e nld.: a) 18 x 1 mind. - b) en c) 19 X 1 mind, maken. Bij a) 51 - b) 55 - c) 56 cm hoogte in fantasiest. de schouders afschuinen zoals bij het rugpand. De andere kant in spiegelbeeld afbr.

Armsgatbiezen :'Opz.a) en b) 160 - c) 164 st. met nld. nr. l'/i iii kl. Golden en 15 nld. in gestreepte boordsteek l/l br. (zie gebruikte steken), dan nog 1 nld. recht br. aan de goede kant en de st. op een draad of hulpnid. plaatsen. Nog een 2e zelfde bies br.

Halsbies: Opz. a) 204 - b) 206 - c) 212 st. met nld. nr. 2'/i in kl. Golden, met eenvoudige opzet (Lussen op de nld. laten glijden tot men het vereiste aantal st. verkrijgt). Br. 1 nld. recht werk dan verder in gestreepte boordsteek. 1/1 (zie gebruikte steken) met rechts 2 r. st. en links 1 r. st. en in iedere nld. I st. mind, op 2 st. van de rechterkant en op I st. van de linkerkant;'dit gedurende 15 nld. De st. soepel afk.

Afwerking: De schouder en zijnaden sluiten. De armsgatbiezen steek voor steek met een stiksteek aan de goede kant van het werk naaien. De halsbies sluiten en op dezelfde wijze als de armsgatbiezen aannaaien. Indien u deze bies liever onmiddellijk aan het werk br.: met 4 nld. nr. 2'A zonder knop a) 204 - b) 206 c) 212 st. rondom de halsrand opn. en 1 nld. averecht aan de goede kant van het werk br., dan verder in gestreepte boordsteek l/l (zie gebruikte steken) met 1 r. st. in het voorpandmidden. Br. de halspunt als volgt: van de 3 midd.st., de 2 eerste st. samen r. afhalen, de 3e st. r. br. en de afgehaalde st. over dé gebr. st. heen halen. Dit werk in iedere nld. ged. 15 nld. herh. De st. afkanten. Tenslotte de naden nog eens oppersen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.