+ Meer informatie

Bonn wijst neutraal Duitsland van de hand

Heremgingsplan van Modrow toegejuicht

3 minuten leestijd

BONN/BERLIJN - Politici in Bonn hebben het plan Alleen de Westduitse Groenen we-

orbaat af.
vo

voor Duitse eenwording dat gisteren plots werd gelanceerd zen het plan van Modrow gisteren
nie

door de Oostduitse premier Hans Modrow allerwegen toe

gejuicht, maar zijn eis voor de neutraliteit van een verenigd „ i

illl
ATA

Duitsland kamerbreed verworpen. Keactie J\A VU

De Westduitse bondskanselier Helmut Kohl, leider van de christendemocratische CDU/CSU in de regeringscoalitie met de liberale FDP in Bonn, zei dat Modrows plan van vier fasen strijdig is met het concept van Pan-Europese eenheid, waarvan Modrow voorstander zegt te zijn. „Ik verwerp het concept van Duitse neutraliteit totaal", zei Kohl. Hij voegde daaraan toe dat hij pas over eenheid wil gaan onderhandelen na de eerste vrije verkiezingen in de DDR op 18 maart. 'S^'

Neutraliteit van een verenigd Duitsland was woensdag al afgewezen door de FDP-minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher.

Hét plan van Modrow moet via de fasen verdragsgemeenschap, confederatie en federatie naar een Verenigde staat met regeringszetel in Berlijn leiden. Hij zette dit gisteren voor de pers uiteen onder het lange tijd verboden motto „Deutschland, einig Vaterland". Voorwaarden voor uitvoering van het plan zijn naast „militaire neutraliteit" van beide Duitse staten tijdens het proces, dat er een Duits vredesverdrag moet komen en dat de vier grote.mogendheden VS, SowjetUnie, Groot-Brittannië en Frankrijk moeten verklaren dat zij alle na-slepende kwesties van de Tweede Wereldoorlog, waaronder de aanwezigheid van vreemde troepen op Duits grondgebied en het lidmaatschap van twee verschillende militaire machtsblokken, definitief willen oplossen.

De Oostduitse premier was lange tijd een aanhanger van handhaving van twee verschillende Duitse staten, totdat hij dinsdag, na een gesprek met Sowjet-leider Michail Gorbatsjov, voor het eerst de mogelijkheid van één Duitsland erkende. Kennelijk ziet hij nu in dat de Duitse eenheid nagenoeg onvermijdelijk is. „Duitsland moet opnieuw een verenigd vaderland voor alle burgers van de Duitse natie worden", aldus Modrow.

De sociaal-democratische SPD, die in Bonn in de oppositie is en eerder afschaffing van NAVO en Warschaupact wil dan dat een verenigd Duitsland in de NAVO blijft, verwierp Modrows voorwaarde ook. „Het idee van militaire neutraliteit voor een verenigde Duitse staat komt overeen met het "oude denken", waarin aan Europa wordt gedacht in termen van militaire blokken", zei de SPD woordvoerder voor buitenlandse politiek, Horst Emke.

NAVO-secretaris-generaal Manfred Wörner zei dat de NAVO neutralisering van de Bondsrepubliek, in de zin van een Westduits uittreden uit de NAVO, blijft afwijzen, maar dat hij wel een mogelijkheid ziet om via demilitarisering van de DDR Duitse eenheid te bereiken, terwijl de Bondsrepubliek in de NAVO blijft. Daarbij moeten volgens hem wel heldere veiligheidsgaranties w6rden geboden aan de Sowjet-Unie voor haar „legitieme veiligheidseisen". Hoe de band van een verenigd Duitsland met de NAVO vorm zöu kunnen krijgen zei hij niet.

De partijleiding van de Oostduitse communistische partij PDS heeft vandaag gesteld dat vereniging van de beide Duitslanden op korte termijn niet mogelijk is. Een overhaaste vereniging van de twee Duitslanden zal „de stabiliteit in Europa in gevaar brengen, de sociale basis onder beide landen wegslaan, onze waarden verkwanselen, de communisten in beide landen overbelasten en de arbeidsmarkt doldraaien", zo waarschuwt het partij-presidium in de partijkrant Neues Deutschland. Het partijbestuur van de PDS (tot voor kort SED) distantieert zich met deze opstelling van het door Modrow gelanceerde plan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.