+ Meer informatie

Ketelmeer ernstig vervuild

LELYSTAD (ANP)

2 minuten leestijd

URK - De Urker wethouder K. L. Koffeman en bestuurslid B. J. Blikman van de Stichting Flevolandschap hebben gisteren een informatieplateau bij het natuurmonument Toppad op Urk onthuld. In dit natuurgebied broeden zeldzame vogels en er is een unieke plantenvegetatie aanwezig. Het staatsnatuurmonument Toppad, op Urk beter bekend als Witte Zandvlakte, is lange tijd een omstreden gebied geweest. Het gemeentebestuur van Urk wilde op deze grond de nieuwe uitbreiding van het dorp realiseren, terwijl natuur- en milieuorganisaties pleitten voor de handhaving van de ongerepte natuur. Tot voor de Kroon werd de belangenstrijd uitgevochten en door de natuur- en milieuorganisaties gewonnen.

ZOETERMEER - Om de bereikbaarheid van de Floriade te kunnen garanderen, moet Zoetermeer 810.000 gulden voor tijdelijke verkeersmaatregelen op tafel leggen. Het gaat daarbij onder meer om wegverbredingen, de aanleg van voetpaden en groenvoorzieningen en het aanpassen van de openbare verlichting in Rokkeveen, de wijk waarin de wereldtuinbouwtentoonstelling volgend voorjaar wordt gehouden. Ook het Rijk en de provincie Zuid-Holland doen het nodige om de bezoekersstroom in goede banen te leiden. Zo wordt momenteel gewerkt aan een extra rijstrook langs de rijksweg A-12. Het Ketelmeer is ernstig vervuild met polycloorbifenv'len is gebleken dat (pcb's). de Uit onderzoek vervuiling in het meer goed te lokaliseren is en zich bevindt op de bodem. Sinds 1988 wordt door diverse onderzoekers gestudeerd op de waterbodemproblematiek van het Ketelmeer.

Tijdens een symposium in Lelystad zijn gisteren de eerste resultaten bekendgemaakt. Het symposium werd onder meer georganiseerd door de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO en de NVA.

Het Ketelmeer ten westen van Kampen is de uitmonding van de IJssel en onderdeel van de Zuiderzee. Met een oppervlakte van 3800 hectare is het meer veel groter dan welke saneringslocatie ook op het land", aldus J. Driebergen, namens de Directie Flevoland van Rijkswaterstaat. Driekwart van de verontreinigde laag in het Ketelmeer overschrijdt de signaleringswaarde.

Volgens C. van de Guchte, die sprak namens het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA). heeft de vervuiling met name ernstige gevolgen voor de bodemfauna. Dat levert op zijn beurt risico's op voor organismen hoger in de voedselketen. Voor de mens zijn geen onaanvaardbare risico's aangetoond.

Binnenkort wordt een aantal beslissingen genomen over de toekomst van het Ketelmeergebied. Het ministerie van verkeer en waterstaat beslist over het al dan niet verwijderen van heel de vervuilde bodem of van een gedeelte ervan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.