+ Meer informatie

Vooraankondiging landelijke ambtsdragersconferentie op zaterdag 8 april 2017 vanaf 10.30 uur te Nijkerk.

2 minuten leestijd

Het organiserend comité heeft prof. dr. M.J. Kater bereid gevonden op de conferentie te refereren over het reformatorische gehalte van de prediking in onze kerken.
2017 is het jaar waarin we 500 jaar reformatie gedenken en onze kerken 125 jaar zullen bestaan. Echter, de positie van onze kerken op het reformatorisch erf is niet meer die van toen. Er zijn veel interne en externe ontwikkelingen die de Kerk van Christus hebben beïnvloed en nog steeds beïnvloeden en die dus ook ons kerkverband niet voorbij gaan. Dat roept de vraag op waarom en hoe wij in deze tijd deel kunnen zijn van de ene Kerk van Christus. Een vraag die ouderlingen ook op huisbezoek voorgelegd kunnen krijgen.
Eén van de facetten van het kerk-zijn, die in onze kerken altijd grote aandacht heeft gehad, is de prediking. Het was de inhoud van die prediking die de positie van de Christelijke Gereformeerde Kerken markeerde. Het lijkt het comité daarom goed om ons te bezinnen op de vraag wat (nog?) kenmerkend is voor Christelijke Gereformeerde prediking. Is dat het spreken over de wedergeboorte? Zo ja, hoe wordt die wedergeboorte ter sprake gebracht? Welke rol hebben Gods beloften in de prediking?

Over deze en dergelijke vragen willen we in onze conferentie met elkaar in gesprek gaan. U wordt hartelijk uitgenodigd om op 8 april aan dat gesprek deel te nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.