+ Meer informatie

„Koerdische kampen tussen Turkije en Irak zijn tijdbom"

AZG-directeur: Gevaar voor explosie van epidemieën

4 minuten leestijd

AMSTERDAM (ANP) - De Koerdische vluchtelingenkampen op de grens van Turkije en Irak vor,men een „tijdbom": Uit medisch oogpunt is het verplaatsen van de kampen naar beter bereikbare plaatsen onontbeerlijk. De verhuizing van de vluchtelingen zal echter op strikt vrijwillige basis moeten gebeuren en hun veiligheid dient te worden gewaarborgd.

Dat zegt de directeur van Artsen zonder Grenzen Nederland (AZG), J. de Milliano, die gisteren is teruggekeerd van een tiendaags bezoek aan het gebied met vluchtelingenkampen.

Artsen zonder Grenzen Nederland coördineert de hulp in Turkije. In het gebied heeft de Nederlandse organisatie circa 35 mensen aan het werk. De gezamelijke organisaties van Artsen zonder Grenzen uit Nederland, België en Frankrijk hebben in totaal 180 mensen in Turkije, Irak en Iran.

De Milliano verwelkomt de initiatieven van de geallieerden en de Verenigde Naties om in Noord-Irak vrijplaatsen te creëren voor de vluchtenlingen. Hij wijst er echter op dat de terugkeer slechts op vrijwillig basis mag geschieden, dat de protectie dient te worden gegarandeerd en de onafhankelijke positie van hulporganisaties als AZG zorgvuldig bewaard.

„Catastrofe"

„Die protectie is essentieel, anders sleur je deze mensen weer naar de beul. De internationale gemeenschap moet hier heel duidelijk in zijn, anders krijg je een catastrofe", aldus De Milliano. Hij verwacht dat de vluchtelingen heel nadrukkelijk de veiligheid die ze kunnen verwachten in de vrijplaatsen, zullen afwegen tegen de hulp die daar geboden kan worden.

De Milliano hecht er aan dat de komende tijd nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de militaire en de humanitaire aspecten rond de hulpverlening aan de Koerdische vluchtelingen. „We moeten voorkomen dat onder het mom van humanitiare hulp militaire operaties worden uitgevoerd. Beide elementen, militair en humanitair, zijn nodig, maar dienen duidelijk van elkaar te worden gescheiden". De directeur is bevreesd dat het door elkaar lopen van deze zaken het werk van Artsen zonder Grenzen zal bemoeilijken in vergelijkbare situaties. „Als mensen dit door elkaar gaan halen, legt het een enorme hypotheek op de toekomst van ons werk". In een gezamenlijke verklaring zouden de organisaties van ÜE MILLIANO AZG in Frankrijk, België, Spanje, Zwitserland, Luxemburg, Griekenland en Nederland dit aspect gisteren nadrukkelijk onder de aandacht brengen. De Milliano zegt te hopen dat de initiatieven van de geallieerden en de VN in elkaar zullen overvloeien, waardoor de hulp aan de Koerden straks soepel kan verlopen.

De hulpverlening rond de Koerdische vluchtelingen is voor AZG de grootste operatie die zij op zo korte termijn heeft moeten opzetten. De Milliano noemt de situatie in de kampen een „tijdbom". In het gebied dat AZG-Nederland bestrijkt zijn er zes kampen, met in totaal circa 270.000 vluchtelingen.

In het grootste kamp, bij Isikveren (150.000 mensen), heeft de helft van de mensen diarree. „Je hoeft geen expert te zijn om te zien wat de problemen zijn. Je loopt letterlijk over de stront in het kamp".

Volgens hem is de situatie zodanig, dat er gevaar is voor een explosie van andere epidemieën. „Als er over een paar dagen een cholera- of tyfusepidemie uitbreekt, dan sta ik niet verbaasd te kijken". Sanitaire voorzieningen zijn niet aanwezig en er is een tekort aan betrouwbaar water.

De Milliano betreurt de gang van zaken rond de hulpverlening. Die is in zijn ogen te laat op gang gekomen en er is niet goed gebruik gemaakt van de logistieke mogelijkheden die het Turkse leger biedt. Gecombineerd met de onbereikbare plaatsen waar de vluchtelingen zitten, zorgt dit voor „mensonterende taferelen".

Beesten

„Mensen worden gereduceerd tot beesten. Er moet gevochten worden, om water, om eten, om alles. Er vallen niet alleen doden en gewonden door gebrek aan eten en drinken, maar ook tijdens de gevechten om het voedsel en de pakketten die gedropt worden".

Volgens De Milliano blijkt dat de vluchtelingen die van het platteland komen het iets beter doen dan de vluchtelingen die uit Iraakse steden komen. De plattelandsmensen opereren vaak in groepsverband en staan elkaar bij. Bij de hulpverlening is volgens De Milliano verzuimd gebruik te maken van de hiërarchie die in de kampen bestaat via stamhoofden. De distrubitie had orderlijker kunnen verlopen als deze mensen erbij zouden zijn betrokken.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft gisteren Nederlandse artsen en verpleegkundigen opgeroepen zich te melden voor uitzending naar NoordIrak en de grensgebieden met Turkije en Iran. Zij moeten gaan helpen bij de opvang van de Koerdische vluchtelingen.

Als gevolg van de grote vraag naar artsen en verpleegkundigen in het gehele Midden-Oosten is het kandidaatbestand van het Nederlandse Rode Kruis uitgeput. Vandaag verschijnen in enkele dagbladen personeelsadvertenties van het Nederlandse Rode Kruis. Unita overeen zijn gekomen hun legers voor de verkiezingen samen te voegen in een nationale krijgsmacht.

Volgende week zal in de Angolese hoofdstad Luanda de regerende MPLA-partij een bijzonder congres houden, waar naar verwachting zal worden besloten het marxisme uit de statuten van de partij te schrappen en mee te doen aan verkiezingen waarbij voor het eerst ook andere partijen zullen worden toegelaten. Ook zal het congres zich buigen over voorstellen om de nauwe banden tussen de partij en de nationale strijdkrachten te verbreken.

In de burgeroorlog, die begon nadat Angola in 1975 onafhankelijk was geworden van Portugal, zijn naar schatting 300.000 mensen omgeko

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.