+ Meer informatie

Boekbespreking

2 minuten leestijd

De Gereformeerde gezindte - een portret

Het begrip „De Gereformeerde Gezindte” wordt gebruikt om een belangrijk stuk van kerkelijk Nederland aan te duiden. Niet iedereen stelt zich er hetzelfde bij voor en de mening van buitenstaanders zal ook sterk afhangen van de vorm, waarin men een ontmoeting met deze wereld gehad heeft.

Aan de Gereformeerde Gezindte in deze tijd wijdde de redaktie van ons blad het themanummer „De Gereformeerde Gezindte (een portret)”, waarvan wij u hier een exemplaar aanbieden.....

Te uwer informatie berichten wij u tenslotte, dat „Wapenveld” een uitgave is van de R.R.Q.R., een landelijke vereniging van academici uit de kring der Ned. Herv. Kerk, Chr. Geref. Kerken en Gereformeerde Gemeenten.

Zo schrijft de direktie van Wapenveld, Poortstraat 5, Utrecht. Met belangstelling hebben we dit themanummer gelezen. We kunnen er niet aan denken het hier te bespreken. Dat zou te veel plaatsruimte vragen, maar we willen er wel aandacht voor vragen. Belangstellenden kunnen een exemplaar bestellen door storting van f 2,50 op giro 266906 t.n.v. administratie Wapenveld Delft.

De inhoudsopgave van dit nummer luidt als volgt: Ten geleide, Woorden van Bavinck, Ds. L. J. Geluk: Krisis in het christendom, Terloops, Drs. A. Noordegraaf: De gemeente in de wereld, Boekbespreking, Prof. Dr. S. v. d. Linde: De herkomst van de Gereformeerde Gezindte, Drs. W. J. Vaartjes: Een anatomische schets, Drs. W. E. v. d. Brom: De mens in de Gereformeerde gezindte. Ir. L. v. d. Waal: Om de religie van de belijdenis, Ir. J. v. d. Graaf: Participatie.

Reeds in het Ten geleide kunnen we lezen, dat er wel de naam is van de Gereformeerde gezindte, maar dat we hier niet hebben de aanduiding van een groep gelijkgezinden. Er is een „linkerdeel”, een „rechterhelft’ en een „middenmoot”.

Als het op de kern aankomt, is de groep, die waarlijk Gereformeerd gezind is, niet zo groot. In de dagen van Jezus’ prediking waren er aanvankelijk velen, die Hem volgden, maar hun aantal verminderde en tenslotte bleven er maar weinige volgelingen over. Dat waren zij, die Hij getrokken had, die deel aan Hem hadden. Voor de anderen was Zijn rede te hard. En die Hem toebehoorden, maakten steeds weer ruzie met elkaar. Het was anders tussen Hemelvaart en Pinksteren en na de uitstorting van de Heilige Geest.

Heeft dat nog niet wat te zeggen?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.