+ Meer informatie

Overheidsinkopen ten dienste van innovatie

Van Aardenne en Van Trier in nota:

3 minuten leestijd

DEN HAAG De regering ^il de vele miljarden guldens die de verheid jaarlijks aan produkten en diensten uitgeeft, beter gaan inutten voor het stimuleren van technologische vernieuwingen in it bedrijfsleven. Het bedrijfsleven zal meer gelegenheid moeten rijgen om met vernieuwde of verbeterde produkten en diensten te

)men, om op die wijze belangrijke jnnen slepen. Dit staat in de nota „Aanschaffmgsileid en Innovatie", die de bewindieden Van Aardenne (Economische aken) en Van Trier (Wetenschapsbeid) naar de Tweede Kamer heoben izonden. In de nota wordt geconateerd dat er in het bedrijfsleven een oëiende belangstelling bestaat voor ! jaarlijks terugkerende overheidsinschaffmgen. In 1980 werd in totaal lor 27 miljard „ingekocht" door de hele overheid. Wanneer daar ook ig eens de aanschaffingen van semi'erheidsinstellingen bij worden geld, dan groeit het totaal tot bijna 40 iljard gulden. In de nota worden de volgende lorstellen gedaan: de overheidsarkt moet doorzichtiger worden geaakt en de bedrijven dienen beter te }rden geïnformeerd over overheidsinschaffingen; uitbesteding aan met ime kleine en middelgrote Dedrijven .1 worden bevorderd; jaarlijks wordt miljoen gereserveerd voor voorlichigsactiviteiten naar het bedrijfsleoverheidsorders in de wacht te ven toe; 2U miljoen gulden komt jaarlijks beschikbaar voor financiële bijdragen aan ondernemingen bij over-' heidsopdrachten, waarvoor nieuw ontwiMceUngswerk moet worden gedaan.

KNELPUNTEN

Om het bedrijfsleven beter in staat te stellen om mee te profiteren van de overheidsinkopen, zullen volgens de nota enkele knelpunten moeten worden weggenomen. Zo zal het aanschaffingsbeleid van de overheid doorzichtiger en minder versnipperd moeten zijn. Verder zal in de toekomst niet alleen de prijs, maar ook de duurzaamheid van aan te schaffen artikelen een rol spelen. Ook dient er een einde te komen aan de grote bureaucratisering, waardoor de inkoper nauwelijks zelf initiatieven kan ontplooien.

Het bedrijfsleven zal echter ook de hand in eigen boezem moeten steken, vinden de beide bewindslieden: „Er is nogal -eens sprake van een te passieve houding ten opzichte van de overheid als klant". Ook wordt de overheid door sommigen ten onrechte beschouwd als een klant die kwaliteit, levertijd en andere voorwaarden niet zo nauw neemt. Niet alleen de overheid, maar ook de grote ondernemingen zouden door het uitbesteden van werk hun steentje kunnen bijdragen aan de bevordering van werkgelegenheid en innovatie, aldus de nota.

De onderzoekinstellingen kunnen in samenwerking met het bedrijfsleven eveneens aan overheidsopdrachten gaan werken. Dit gaat met name spelen bij aanschaffingen op energie- en milieugebied en bii het ontwikkelen van nieuwe hulpmiddelen voor gehandicapten. Minister Van Aardenne: overheidsaanschafflngen moeten doorzichtiger worden... 8CHIVENIN0EN — 8 apr. Kabeljauw 1400, II 170-160, 111 136-128, IV 104-100, Gul ar 80-72, KI. 76-75, Poon kl. 110, Schol kl. m. 146, kl. 130, Schar 90, Wijting 104-92, StaenwIJtIno 62. MMUIOEN, 8 april — Aan de woensdagmarkt werd aangevoerd: 180 kg tong; 10 kisten tarbot en griet; 485 kisten kabeljauw: 23 kisten blanke koolvis; 11 kisten schelvis; 903 kisten wijting; 136 kisten schol; 72 kisten schar; 1 kist haring; en 38 kisten diversen.

Prijzen In guldens: Per 1 kg: tarbot 20,2518,62: grote tong 13,74-13,73; grootmiddel tong 17,70-17,35; kleinmiddel tong 21,37-21,22; tong één 22,19-22,10; tong twee 20,03; zalm 18,6717,52. Per 40 kg: tarbot 774-684; griet 554-360; kabeljauw één 120-78: kabeljauw twee 160-78; kabeljauw drie 160-90; kabeljauw vier 140-94; kabeljauw vier 140-94; kabeljauw vijf 104-70; schelvis vier 114-55; schol één 88-68; schol twee 104-66; schol drie 114-58; schol vier 11054; wijting drie 61-30; haring twee 30; schar 9445; poontjes 78-64; steenboik 37-34; witte koolvis drie 104-81; hammen met kop 212-140.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.