+ Meer informatie

Regeren gedoogt geen politiek dogmatisme

Links denkt ..paradijs** te maken

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De kabinetscrisis heeft een winstpunt opgeleverd. De problemen die onder druk van het binnenhalen van de oogst lagen, kunnen nu met rust worden bekeken op hun maatschappelijke inpasbaarheid en hun efl'ecten. Ook het Nederlands christelijk werkgeversverbond wil daarop positief inspelen.

Een voorwaarde daarbij is dat met name het CDA aan de PvdA duidelijk blijft maken dat regerei) geen politiek dogmatisme en hobbyisme gedoogt, aldus ,,De Werkgever", orgaan van het Nederlands christelijk werkgeversverbond, deze week over de val van het kabinet-Den Uyl onder de kop „Trouw aan linkse idealen". %et blad vervolgt: ,,De problemen dienen niet op de lange baan te worden geschoven, maar ze zijn wel te ingewikkeld en te moeilijk om in een paar weken parlementair beraad even te worden bedisseld. Het bedrijfsleven moet er tenslotte ook nog mee kunnen werken".

Diepere oorzaken

Het NCW stelt vast dat de val van het kabinet diepere oorzaken heeft dan een meningsverschil over de grondpolitiek. Naar de mening van dit werkgeversverbond ligt de diepste oorzaak bij het dogmatisme in staatsrechtelijke en politieke zin, dat vooral in links-socialistische kringen overheerst. „Zij zijn van mening dat de verwerkelijking van hun doelstellingen inclusief hun middelen de enige weg is om Van dit land • en vervolgens de hele wereld - snel een paradijs te maken.

Merkwaardig

— Ieder die daaraan niet meewerkt, het CDA voorop, pleegt in hun ogen venaad aan de socialistische idealen. Daarom gebruiken zij een aantal wetsontwerpen die een begin heetten te maken met die wereldhervorming als toetssteen voor de trouw van de confessionelen. Voor een democratisch geregeerd land dat nog steeds geen linkse meerderheid telt zijn dit merkwaardige gebeurtenissen.

Het NCW merkt voorts op nog steeds de overtuiging te hebben dat met de CDA-partijen een regeringskoers kan worden gevaren die in redelijke mate tegemoet komt aan maatschappelijke veranderingen. Dat is ook in de praktijk gebleken. Om even bij het breukverwerkende wetsontwerp te blijven: grondspeculatie moet stevig aan banden worden gelegd. Maar mag de man die van huis en haard verdreven wordt ook geen nette behandeling krijgen?

Minister Van Agt kreeg gêên gelegenheid om overeenkomstig de afspraken dit voor de beperkte groep die het betreft, te regelen. In dezen toonde de PvdA zeer weinig respect voor de opvattingen die in het CDA leven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.