+ Meer informatie

ds. A. verhagen

40 JAAR in de bediening des Woords

4 minuten leestijd

Deze week — op Woensdag 21 April — heeft Ds. A. Verhagen, predikant der Gereformeerde Gemeente te Kampen, onze hooggeachte en geliefde Voorzitter van het Landelijk Verband van Jongel. Vereen, der Geref. Gemeenten, hoofdredacteur van ons orgaan „Daniël" en Penningmeester van de Synodale Commissie t.b.vlh. werk onder de militairen herdacht, dat hij 40 jaar geleden in' de bediening des Woords werd gesteld. Hoewel het dus geen 40jarig ambtsjubileum is — want Dominé Verhagen is eerst in 1915 bevestigd in de volle bediening van Woord m en Sacramenten — is het toch 21 April 40 jaar geleden geweest dat hij door Ds. C. O verduin werd bevestigd als oefenaar. In de jaren 1908—'15 heeft hij voornamelijk de gemeenten Westzaan en Meliskerke gediend, in ieder geval heeft hij van Maart 1914—September 1915 te Meliskerke gestaan. %

Doch in het jaar 1915 werd hij toegelaten om niet alleen het Woord, maar ook de Sacramenten te bedienen, werd hij du3 gesteld in de volle bediening en vanaf zijn bevestiging op 29 September 1915 te Leiden door Ds. J. Overduin is het Ds. Verhagen. Daar stond hij tot November 1918.

Achtereenvolgens heeft Ds. Verhagen gestaan te Dirksland (November 1918—April 1921); te Middelburg, waar hij bevestigd werd door Ds. R. Kok, van 1921t-1942 en te Lisse van 1942—1947, waar hij door Ds. P. Honkoop werd bevestigd. Thans staat Ds. Verhagen sedert Juli 1947 te Kampen.

De Jubilaris is pas geleden 61 jaar geworden en hoewel de kroon - der grijsheid hem siert, is hij nog niets ingeboet aan vitaliteit. Immer ijverig bezig in zijn veelvuldige arbeid is niets hem teveel en geen reis hem te groot.

Behalve het vele ambtelijke werk, hebben in het bijzonder het werk voor de jeugd en de belangen onzer militairen steeds zijn volle aandacht.

Reeds 17 jaren is Ds. Verhagen Voorzitter van ons Landelijk Verband van J.V.-ën der Geref. Gemeenten en het is ons nog steeds een reden van blijdschap, dat op 1 Juli 1931 dit voorzitterschap door Ds. Verhagen werd aanvaard.

Want dit vereist liefde en inzicht en het is getyeken in de loop dier bijna 17 jaren, dat Ds. Verhagen voor dit werk geknipt is.

We denken daarbij slechts aan zijn gloedvolle, welmenende ^o - ïge toespraken op de Jaarvergaderingen van het L.V. en ook aan de niet te evenaren leiding, waardoor zo'n vergadering steeds weer door honderden jonge mensen verlangend wordt tegemoet gezien.

Toen het L.V. werd opgericht, stond Ds. Verhagen te Middelburg, waar hij ook in September 1940 zijn 25-jarig ambstjubileum heeft gevierd.

Tijdens zijn ambtelijke jaren te Lisse werd de lang verwachte en grondig voorbereide verschijning van „Daniël" een feit en op 17 December 1945 werd Ds. Verhagen daarvan Hoofdredacteur.

De Jubilaris heeft in deze voorbijgesnelde jaren veel, zeer veel beleefd. Veel blijdschap en veel liefde heeft hij met zijn vrouw en kinderen ondervonden, maar ook het levensleed bleef hen niet gespaard. Grote droefheid was hun deel, doch de Heere heeft het in voor-en tegenspoed wel gemaakt met Zichzelf.

Ds. Verhagen heeft ook veel vijandschap en verachting ondervonden, maar dit schijnt zo bij het ambt te behoren, en is door de grote Zender van Zijn knechten hen in Zijn Woord ten stelligste voorgehouden.

Toen Ds. Verhagen 3 Maart 1947 zijn 60e verjaardag vierde hebben we daarvan iets geschreven in ons blad (n. 20 le jaargang 14—3—'47.)

We besluiten nu met dezelfde woorden, waarmede we toen eindigden: Het is dan ook de hartelijke wens en bede van het Landelijk Verband van J.V.-ën en van de Redactie en Administratie „Daniël" dat de Heere in deze, voor het opkomend geslacht zo moeilijke tijd, Ds. Verhagen nog lang mag sparen voor beide delen van onze arbeid onder de jeugd van de Geref. Gemeente.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.