+ Meer informatie

Kabinet komt met wet tegen pensioenbreuk

Oudere moet langer kunnen werken

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Het kabinet komt met wetgeving om pensioenbreuken te voorkomen. In de binnenkort uit te brengen pensioennota zal het kabinet reeds concrete voorstellen daarvoor doen. Het is de bedoeling om werknemers wettelijk het recht te geven hun opgebouwde pensioen bij het veranderen van werkgever of van pensioenfonds mee te nemen.

Pensioenbreuk is het verschijnsel dat door het wisselen van baan een breuk komt in de opbouw van het pensioen. Uiteindelijk kan het pensioen daardoor veel lager uitvallen dan het geval zou zijn geweest zonder het veranderen van baan. Het kabinet is het eens met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat dit slecht is voor de bereidheid van met name oudere mensen om van baan te veranderen. Dat blijkt uit de reactie van het kabinetop het recente WRR-rapport "Een werkend perspectief". De reactie is gisteren naar de Kamer gestuurd.

Het kabinet vindt het, net als de WRR, nodig dat ouderen op langere termijn meer mogelijkheden krijgen om betaald werk te doen. Het kabinet denkt daarbij aan maatregelen als deeltijd-vut en flexibele pensionering. Verder zal een einde gemaakt worden aan de mogelijkheid dat bij beoudere werknemers worden ontslagen dan jonge werknemers. In de reactie op het WRR-rapport benadrukt het kabinet dat de overheid dit soort maatregelen alleen kan nemen in nauw overleg met de sociale partners.

Basisaftrek

De WRR is van mening dat de overdraagbaarheid van de fiscale basisaftrek voor alleenverdieners en kleine tweeverdieners nadelig werkt op de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces. Als de basisaftrek overgedragen is, wordt immers al vanaf de eerste gulden van het inkomen van de partner belasting geheven. In de praktijk gaat het daarbij meestal om het inkomen van de vrouw. Vrouwen zouden daardoor minder snel gaan werken. Volgens het CPB zou afschaffing van de basisaftrek 100.000 vrouwen stimuleren om een baan te zoeken.

Het kabinet vreest echter dat de maatregel zou leiden tot forse koopkrachtverliezen, niet alleen voor alleenverdieners, maar ook voor mensen met een minimumuitkering. Afschaffing van de basisaftrek leidt namelijk tot een lager minimumloon en daarmee tot een verlaging van de daaraan gekoppelde uitlceringen. De WRR wil dit probleem oplossen met een verhoging van de kinderbijslag. Het kabinet wil echter eerst het rapport van de commissie-Stevens over drijfsinkrimping er onevenredig meer belastingvereenvoudiging afwachten.

]anó *7otoluus
KERKSTRAAT 15 3882 BM nJTTEN TEL(034I8)S147Z

Voor: pasfoto's portretfoto's gezinsfoto's groepsfoto's babyfoto's trouwreportages Kortom: uw fotospecialist

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.