+ Meer informatie

De Brieven

2 minuten leestijd

In de Brieven van Paulus en andere apostelen moeten wij de uitwerking zien, van wat de Evangelisten in de Evangeliebeschrijvingen ons gegeven hebben.

Als de apostelen met het Evangelie de wereld ingaan en de kerk tot uitbreiding komt, komen de jonge gemeenten voor allerlei vragen en problemen te staan. En hierop wordt in de Brieven een antwoord gegeven.

Bovendien, de jonge zendingskerk stond temidden van een niet-christelijke wereld en had te kampen met allerlei stromingen, secten en filosofieën, waardoor zij dreigde besmet te worden.

Een zeer groot gevaar voor de kerk betekende het Judaïsme. Dit Judaïsme deed zich voor onder de Joden en christenen. Zij leerden, dat men ook als christen de Mozaïsche wetten moest blijven onderhouden en zij wilden ook de christenen met de heidenen deze Mozaïsche wetten opleggen.

Als dit Judaïsme het gewonnen had, dan was het christendom een wettische godsdienst geworden en was zij niet gebleven de godsdienst van het „alleen door genade'', maar verworden tot een Joodse sekte.

Daarom heeft Paulus tegen dit Judaïs-

(vervolg pag. 124, le kolom)

Uit de Heilige Schrift (vervolg)

me zo ontzaggelijk fel gestreden, zoals we uit zijn brieven weten. Paulus zag dat aan het al of niet overwinnen van dit Judaïsme het zijn of niet-zijn van de christelijke kerk afhing.

De jonge kerk had echter niet alleen de strijd tegen dit Judaïsme, maar zij stond ook midden in de branding van het heidendom in al zijn variatie. En waar de kerk zelf veelal uit het heidendom voortkwam miste zij vaak de kracht om vanuit het Evangelie positie te kiezen tegenover allerlei vaak ogenschijnlijk zo verleidelijke en aannemelijke filosofisch-heidense theorieën.

Maar nu gaf de Heere aan Zijn kerk mannen als Paulus en Johannes, die vanuit het Evangelie stelling namen tegenover al die wereldstromingen, die de kerk bedreigden, en die de gemeenten de weg wezen, hoe ze zich te midden van al die bewegingen moesten handhaven en hoe hun houding tegenover dit alles moest zijn.

In hun brieven gaan ze in op de bedreigingen vanuit het heidendom, waaraan de jonge kerk bloot stond.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.