+ Meer informatie

Prijs drinkwater zal flink stijgen

Vooral in westen door gifvondsten

4 minuten leestijd

pendel fijnproevers in te stellen. Dat team kan dan regelmatig de smaak van het water beoordelen", aldus de directeur van de Goudse Waterleiding Maatschappij, ing. B. Hofhuis.

Discussie

De kwaliteit van het grondwater, tot voor kort geroemd om zijn smaak en zuiverheid, staat der discussie. De gifvondsten in de Krimpenerwaard zijn daarvan een overduidelijk bewijs. Op een internationaal symposium over drinkwater is onlangs geconcludeerd dat de tijd dat zonder meer kan worden opgepompt, voorbij is.

Ing. Hofhuis verwacht dat de {)rij3 van het drinkwater vooral in het dicht bevolkte westen van ons land fors zal toenemen. De bevolking van de Krimpenerwaard en het stedelijk gebied van Gouda (het verzorgingsgebied van de Goudse Waterleiding Maatschappij) zal voor een kubieke meter, die nu 91 cent kost, binnen enkele jaren wel enige kwartjes meer moeten betalen. .,Een stijging van zo'n 40 procent, zit er wel in ja, hoewel ik niet dehk dat het va t recht (in de Goudse regio nu 60 gulden per jaar) ook zoveel duurder zal worden".

Lek

De directeur van de Goudse Waterleiding Maatschappij baseert zijn verwachtingen op een groot aantal te nemen extra investeringen in de Krimpenerwaard. ,,Behalve de al genoemde extra zuivering zullen in verband met de gifvondsten meer zekerheden moeten worden ingebouwd. Een eigen laboratorium staat ook op het verlanglijstje, terwijl wij, doordat het grondwater door de oevers van de Lek filtreert en uiteindelijk afkomstig is uit de Rijn, ook van de vervuilingen in het buitenland afhankelijk zijn".

,,Die investeringen kosten veel geld", aldus ing. Hofhuis, die erop wijst dat de Goudse Waterleiding Maatschappij tot nu toe één van de goedkoopste bedrijven is geweest in het westen van het land. Hij zou het een goede zaak vinden wanneer de watertarieven landelijk wat meer uni-, form zouden zijn. Vreemd genoeg is ons stelsel van drinkwatervoorziening zo ingericht dat ieder, bedrijf een eigen tarief hanteert. De tarieven van de ongeveer 100 bedrijven in Nederland-variëren nu van circa 70 cent (in het noord-oosten) tot ruim 1,S0 per kubieke meter in de grote steden. Het gemiddelde watergebruik per gezin bedraagt ongeveer 130 kubieke meter per jaar.

Vuitnisbelt

De Goudse Waterleiding Maatschappij betrekt haar water uit een viertal wingebieden in deze zo berucht geworden polder: Lekkerkerk, Bergambacht (2) en Schoonhoven. De directeur van het Goudse bedrijf benadrukt dat nergens ook maar enig gevaar voor de .volksgezondheid bestaat. ,,Ook op en om het EMK-terrein in Krimpen aan dèn IJssel zijn voldoende maatregelen genomen, zodat geen problemen zullen ontstaan. We verwachten ook geen moeilijkheden van het grondwater. Mocht er iets naar buiten toe doordringen, dan is de grondwaterstroom naaf zee gericht, dus van onze waterwingebieden vandaan. Daarbij komt dat het gif buitendijks ligt".

Als gevolg van de gifaffaires in de Krimpenerwaard (noem maar op: Lekkerkerk, Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Berg&mbacht, Schoonhoven en Stolwijk) staat de bouw van een nieuw pompstation tus•sen Lekkerkerk en Bergambacht volop ter discussie. Aanvankelijk stond het als een paal boven water dat in die regio een nieuwe voorziening zou verrijzen. ,,We vragen ons af wat de Krimpenerwaard nog waard is als waterwingebied. Het lijkt er een beetje op dat de polder de laatste jaren als vuilnisbelt is gebruikt", zo zegt de heer Hofhuis.

Hij meent dat zich geen erstige problemen in de watervoorziening zullen voordoen wanneer onverhoopt een waterwingebied vervuild zou zijn of worden. Natuurlijk zou dat van invloed zijn op onze waterleverantie. Een vervuild wingebied is ook voor langere tijd onbruikbaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld spaarbekkens. Bij een verontreiniging kun je die leeg laten lopen en weer vullen". Ing. Hofhuis geeft ondanks alles toch nog de voorkeur aan grondwater boven oppervlaktewater. ,,Dat is bacteriologisch betrouwbaarder, hoewel terecht een discussie over het verschil op gang gekomen is".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.