+ Meer informatie

Met je ouders in gesprek

6 minuten leestijd

Op de jaarvergadering van de Jeugdbond hebt u gezegd dat openheid in het gezin belangrijk is. Maar ik hoor vaak van vrienden dat er bij hen thuis weinig openheid is. Er wordt bijna nooit over de preek gepraat. Een gesprek over geestelijke vragen is er ook vaak niet. Hoe kun je nou jaloers worden op mensen die de Heere dienen als je daar weinig van merkt? Kunt u daarover eens een artikel schrijven in Daniëll

Veel ouders vinden het best moeilijk om een goed gesprek te voeren met hun kinderen over de Heere en Zijn dienst. Ik denk dat veel vaders en moeders het belang van zo'n gesprek wel inzien. Maar in de praktijk blijkt het moeilijk te zijn. Hoe komt dat? Dat kan verschillende oorzaken hebben.

De ouders waar jij aan denkt, zijn wellicht van huis uit nooit gewend geweest om over persoonlijke vragen met elkaar te praten. En als je dat in je verkeringstijd niet doet en ook niet als je getrouwd bent en kinderen krijgt, hoe zul je dat dan wel kunnen als je kinderen 1 6 of 17 jaar zijn?

Het kan ook zijn dat het karakter van ouders of kinderen een rol speelt. Als je erg gesloten bent, kost het echt wel moeite om iets van jezelf te laten zien. Dat geldt naar twee kanten: zowel van de ouders naar de kinderen, als omgekeerd van de kinderen naar de ouders.

Ook de onderlinge band en de sfeer in het gezin spelen een belangrijke rol. Als het in jullie gezin niet goed loopt, omdat er altijd ruzie is tussen ouders of tussen ouders en kinderen, dan is het moeilijk om tot een persoonlijk gesprek te komen.

Vragen stellen

Bij Laura thuis was het ook niet zo de gewoonte om over de preek te praten. Meestal ging het na de kerkdienst bij de koffie al snel over de dingen van elke dag. Op een zondag veranderde dat ineens. De dominee had in de catechismuspreek over de kinderdoop gezegd: 'Jongelui, jullie moeten thuis maar eens aan je ouders vragen waarom ze jou als baby hebben laten dopen'. Henk was er thuis over begonnen. 'Nou, pa, u hebt het gehoord over de doop. Wat denkt u er van? '

Als Laura die zondagavond in bed ligt overdenkt ze het gesprek nog eens. Toch wel goed van Henk dat hij zo was begonnen. Je weet wel dat je thuis je vragen kunt stellen. Maar vaak komt er niet van. En je denkt vaak ook dat je vader en moe-

der het vreemd zullen vinden. Toch fijn dat het vanavond zo ging. Vader reageerde positief op de vraag over de kinderdoop. Zijn antwoord was: 'Omdat God dat van ons vraagt. Als we jullie niet hadden laten dopen, zouden jullie als een heiden zijn opgegroeid'.

Luisterend oor

Waarom spreken ouders met hun kinderen? Of: waarom willen ze dat toch graag, ook al lukt het hen niet? Het antwoord is duidelijk: omdat er liefde is. Dat wordt meestal niet met zoveel woorden gezegd. Het blijkt in de praktijk van elke dag. Zulke ouders letten niet alleen op de fouten van hun kinderen. Ze weten ook dat hun kinderen elke dag keuzes moeten maken: op school, in de vriendenkring, in de vrije tijdsbesteding, in het mediagebruik, om maar een paar voorbeelden te noemen. Naast een luisterend oor is er ook correctie nodig. Dat besef jij als jongere ook wel. Liefde maakt niet blind. Het is eigenlijk heel erg als ouders hun kinderen hun eigen gang laten gaan. De werkelijkheid is toch dat wij van nature zo vaak verkeerde, zondige keuzes maken. Dat satan juist op jonge mensen zijn pijlen richt. Satan weet als geen ander dat in de jeugd keuzes gemaakt worden. Wat kan dat het hart van vader en moeder met zorg bezetten. Zal ons kind een keuze maken die naar Gods Woord en wet is? Wat een stil verdriet kan er in het leven van een vader of moeder zijn als hun kind een verkeerde weg gaat. Satan zal ook alles doen om kinderen en ouders uit elkaar te drijven en echte gesprekken te voorkomen of te verstoren.

Het is echt heel jammer als jongelui niet bij hun ouders terecht kunnen. Als er geen luisterend oor is. Want waar kom jij als jongere dan terecht met je vragen? Ga dan met je vragen naar iemand toe waarvan je denkt dat hij of zij een vertrouwensfiguur voor je kan zijn. Iemand die eerlijk op jouw vragen ingaat. Iemand die zich niet afzet tegen je ouders, maar iemand met begrip voor jouw situatie. En als je dat moeilijk vindt, stuur een mailtje naar zo'n vertrouwenspersoon of mail je vraag naar steljevragen@jbgg.nl

Appel op ouders

Deze rubriek is voor jongeren, maar het zou kunnen dat ook ouders dit lezen. Graag zou ik een appel willen doen op ouders om aanknopingspunten te zoeken voor een gesprek. Spreek ook samen als man en vrouw over de preek, de catechisatie, het jeugdwerk en over geestelijke vragen. Begin er met uw kinderen mee als ze nog jong zijn. En natuurlijk gaat het ook om ons voorleven, maar onze kinderen en jongeren moeten er ook iets van horen. En als dat niet (meer) lukt, dan is ten diepste bekering nodig. Leg het aan de Heere voor. Of betrek een ambtsdrager bij uw probleem. Het echte gesprek met uw kinderen kan niet gemist worden. De zuigkracht van de wereld is groot en hoe zuilen ze staande blijven? En als er geen enkel gesprek meer mogelijk is over de Heere en Zijn dienst, laat dan het Woord maar spreken als u dat leest aan tafel. En vergeet geen dag de diepste nood van uw kinderen in het gebed.

Opdracht voor jongeren

Voor jongeren is het allerbelangrijkste om in de jeugd van je leven de Heere te zoeken en Hem te leren kennen. Wat ben je dan toch gelukkig. Dat doet je telkens vragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal. De Heere werkt vooral onder jonge mensen. Dat is de beste tijd om bekeerd te worden. En als dat in jouw leven zo mag zijn. zou dat in jullie gezin niet gemerkt worden? Het zou zo maar kunnen dat dan ook thuis de gesprekken anders worden. En zoek vooral antwoord op je vragen in de Bijbel. Dat is het profetisch Woord dat zeer vast is. Het is als een licht schijnende in de duisternis. Dat Woord wil ook jou de weg wijzen. Vraag ook of de Heere in de kerk onder de preek tot je wil spreken. Dan mag het wel eens zo zijn in je hart: 'Merk op, mijn ziel wat antwoord God u geeft! Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft'.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.