+ Meer informatie

Flevoland wil snelweg Kampen-Alkmaar

GS presenteren eerste aanzet streekplan

2 minuten leestijd

URK - Gedeputeerde Staten van Flevoland willen een autosnelweg van Kampen naar Alkmaar via Lelystad en Enkhuizen. Ook pleiten zij voor een railverbinding naar de luchthaven van Lelystad en verdubbeling van de weg Lelystad-Harderwijk. Dit blijkt uit de gisteren gepresenteerde discussienota "Hoofdlijnen van beleid". De nota vormt een eerste aanzet voor het in 1992 vast te stellen provinciaal streekplan.

GS ondersteunen het gemeentebestuur van Almere in het ingezette woningbouwbeleid (3000 woningen per jaar). Hierbij wordt wel de aantekening gemaakt dat „ten aanzien van de invulling van de nieuwe gebieden de prioriteit bij Almere-Poort ligt". Wat de ontwikkeling van Zeewolde betreft, hinken GS op twee gedachten. Wordt deze gemeente niet groter dan 15.000 inwoners in het jaar 2000, „dan is een wat langzamere groei gewenst". Blijft echter de druk vanuit „het oude land" bestaan, dan wordt een „meerkernige opzet van Zeewolde, tussen de bestaande kern en de Stichtse brug", overwogen.

Wat betreft Lelystad streven GS naar een verdere ontwikkeling van de centrumzone, de kuststrook, de luchthaven, het bedrijfsterrein Larserpoort en de spoor- en wegverbindingen. De gemeente groeit naar 80.000 inwoners. GS stellen de vraag of na het bereiken van dit inwoneraantal de hoofdstad verder moet groeien. Zo ja, dan moet dit in zuidelijke richting.

Kleine kernen

Ten aanzien van Dronten en Urk sluit de discussienota aan bij het beleid van beide gemeentebesturen. Bij Dronten staat het behoud van de agrarische hogeschool centraal, terwijl bij Urk de dorpsvernieuwing en de visserij extra aandacht krijgen. Als het aan GS ligt, krijgt Noordoostpolder een station „als onderdeel van de Zuiderzeespoorlijn". Wat betreft het kleine-kernenprobleem is het uitgangspunt dat „in alle kernen een behoorlijke woonfunctie moet worden behouden en dat aansluiting moet worden gezocht bij de sterke punten van de verschillende kernen en gebieden".

De glastuinbouw, de natuur- en recreatieontwikkeling zal voornamelijk in het oostelijke deel van Noordoostpolder moeten plaatsvinden. Uitbouw van de A-50 tot autosnelweg tussen Emmeloord en Kampen wordt nagestreefd. Het provinciaal bestuur zegt niets over de activiteiten van Almere in de regio Amsterdam. Daarnaast ontbreekt een visie op het Flevolandse deel van het IJsselmeer. Wellicht komt dit in een vervolgnota nog aan de orde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.