+ Meer informatie

Evangelisatie Driedorp

5 minuten leestijd

De hervormde evangelisatie Driedorp, bij Nijkerk, bestaat 140 jaar. In 1867 werd deze evangelisatie gesticht door freule Van Hangest d'Yvoi. Donderdag wordt er een herdenkingsdienst gehouden, waarin de eerwaarde heer G. Bijkerk zal voorgaan. Aanvang 19.30 uur.

Na afloop zal ds. T. van 't Veld de heer Bijkerk het eerste exemplaar overhandigen van het jubileumboek "Den goeden gang van zaken. Mensen en feiten uit de historie van de Hervormde Evangelisatie te Driedorp bij Nijkerk". Het is geschreven door ds. Van 't Veld, die in zijn jeugdjaren in Driedorp kerkte en daar ook betrokken was bij het kerkenwerk.

In 1867 werd door een adellijke familie een bescheiden kapel gebouwd en een godsdienstonderwijzer aangesteld ten behoeve van de pastorale zorg voor de bewoners van Driedorp en omgeving. Velen van hen leefden in armoedige omstandigheden. De evangelisatie is een vrucht van het Réveil, een opwekkingsbeweging uit de negentiende eeuw.

Het boekje beschrijft de maatschappelijke en kerkelijke toestand in 1867. Er wordt melding gemaakt van de adellijke familie, de voorgangers en de kostersfamilie. Tevens wordt de ontwikkeling getekend die de evangelisatie in de afgelopen 140 jaar heeft doorgemaakt.

Omdat archiefmateriaal vanuit de evangelisatie zelf goeddeels ontbrak, is dankbaar gebruikgemaakt van het archief van de oud-kosteres Chrisje van Norden.

Het boekje telt 110 bladzijden. Tot 29 december bedraagt de prijs 10 euro, daarna 12,50 euro. Na 29 november is het verkrijgbaar bij de kosterswoning, Barneveldseweg 150, naast het kerkgebouw te Driedorp. Meer informatie: koster C. Cousijnsen, 06-24805970.

Geref. gem. Meliskerke

De gereformeerde gemeente te Meliskerke heeft plannen om haar kerkgebouw uit te breiden. De huidige kerkzaal met ongeveer 635 zitplaatsen is te klein voor de gemeente, die ongeveer 560 leden en 515 doopleden telt. Het ruimteprobleem wordt op dit moment opgelost door het plaatsen van stoelen in de kerkzaal en door de vergaderzaal bij de kerkzaal te voegen.

Om het ruimteprobleem structureel op te lossen, is besloten de kerkzaal uit te breiden met ongeveer 130 vierkante meter. Dit levert 228 extra zitplaatsen op. De uitbouw van de kerkzaal is gesitueerd aan de noordzijde van het gebouw, waar ook het grote parkeerterrein ligt. Het orgel wordt in de uitbouw geplaatst, zodat het liturgisch centrum wordt vergroot.

De uitbouw krijgt een dak in de vorm van een vleugel. Het dak en de gevels worden voorzien van leistenen.

De werkzaamheden starten naar verwachting halverwege december. Het is de bedoeling dat het werk in juni 2008 wordt opgeleverd. De uitbouw is een ontwerp van Joos Nijsse Architectuur uit Middelburg. De aannemer is aannemings- en installatiebedrijf Bijkerk B.V. uit Burgh-Haamstede. De kosten bedragen 1,2 miljoen euro.

Tijdens de bouwperiode worden de kerkdiensten belegd in de kerk van de gereformeerde gemeente te Aagtekerke.

Cgk Spijkenisse

Vorige week donderdag was het veertig jaar geleden dat de christelijke gereformeerde kerk te Spijkenisse werd geïnstitueerd. Dit feit is vrijdag herdacht tijdens een jubileumherdenking, zo meldde het CGK-orgaan De Wekker. Thema voor die avond was "Geringer dan al deze trouw" Ter gelegenheid van het jubileum is een boekje uitgegeven over de ontstaansgeschiedenis van de gemeente.

Cgk Den Helder

Het CGK-orgaan De Wekker meldde dat het komende maandag honderd jaar geleden is dat de christelijke gereformeerde kerk te Den Helder werd geïnstitueerd. Zondag wordt hier in de morgendienst aandacht aan besteed. Voor 7 december is een jubileumavond georganiseerd.

Digitale rondleiding kerk

Vijf Groninger kerken zijn straks met een simpele druk op de knop te bezichtigen. Dat meldt het Nieuwsblad van het Noorden. De Stichting Oude Groninger Kerken wil op haar website een virtuele rondleiding zetten. "Een soort Second Life", aldus woordvoerder Tim Smid.

De stichting heeft vijf kerken uitgekozen die volgens Smid kenmerkend zijn voor een bepaalde bouwperiode. "Zoals het kerkje in Eenum bijvoorbeeld, een typisch voorbeeld van een middeleeuwse kerk."

De andere kerken waarin straks een virtuele rondleiding mogelijk is, zijn: de Der Aa-kerk in Groningen en de kerken in Westeremden, Krewerd en Godlinze. Smid: "Je maakt echt een wandeling door een virtuele wereld. Je kunt bijvoorbeeld inzoomen op muurschilderingen en andere onderdelen. Tevens is er informatie beschikbaar over bijvoorbeeld de bouwstijl, de kunst en de ontwikkeling van het gebouw."

De stichting krijgt voor dit project een ton subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze wil ook diverse informatiebronnen aan elkaar koppelen. "Dat kan bij familieonderzoek bijvoorbeeld erg van pas komen." De eerste kerken zijn eind 2008 via de computer te bezichtigen.

Restauratie kerk in Groede

Opnieuw is het de Stichting Restauratie en Exploitatie niet gelukt rijkssubsidie te krijgen voor de restauratie van de hervormde kerk te Groede. Desondanks blijven de gemeente Sluis en de provincie Zeeland de eerder toegezegde subsidies handhaven. Dat berichtten verschillende regionale media. De stichting hoopt dat het Rijk volgend jaar wel instemt met het verzoek om subsidie voor de restauratie van de kerk in Groede.

Het is de bedoeling dat de monumentale kerk in het Zeeuws-Vlaamse Groede grondig wordt gerestaureerd. De stichting is van plan de huidige binnenmuren en plafonds uit te breken, zodat de oorspronkelijke, middeleeuwse kerk weer tevoorschijn komt. Monumentenzorg juicht de plannen van de stichting toe.

Zondag nam de hervormde gemeente te Groede voorlopig afscheid van het bedehuis. De dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente Sluis heeft laten weten het niet meer verantwoord te vinden dat er diensten in de kerk gehouden worden.

Delen van de zogenaamde hallenkerk in Groede stammen uit de dertiende eeuw. Kenmerkend voor het gebouw zijn de drie beuken en de Vlaamse toren. Deze toren uit de veertiende eeuw heeft een achtkantige bovenbouw. In 1949 brandde de torenspits af. Deze werd later weer opgebouwd.

De rubriek Grondvlak is bedoeld voor nieuws vanuit plaatselijke gemeenten. Berichten die voor plaatsing in aanmerking komen, kunnen gemaild worden naar: grondvlak@refdag.nl. Post kan gestuurd worden naar: Reformatorisch Dagblad, t.a.v. kerkredactie, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.