+ Meer informatie

Kamer wijst strenge mestnormen af

Nederland riskeert boete van Brussel

3 minuten leestijd

DEN HAAG - Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is tegen de aanscherping van de mestnormen per 1 januari. Zowel de regeringspartijen als de PvdA en de SGP wijzen dit van de hand.

Tijdens een debat gisteren in de Tweede Kamer met de staatssecretarissen Odink (Landbouw) en Van Geel (Milieu) bleek dat een kamermeerderheid geen scherpere mestnormen wil. Volgens de partijen is er niet genoeg bewijs dat de voor 2003 geplande strengere mestnormen noodzakelijk zijn. CDA, LPF en VVD pleiten dan ook voor het aanhouden van de huidige norm totdat er meer cijfers bekend zijn.

De coalitie is tevens tegen het uitbreiden van het areaal droge zand- en lössgronden tot 400.000 hectare. Op zogenoemde droge zandgrond moeten boeren aan extra mestregels voldoen om de kwaliteit van het grondwater te waarborgen. Volgens de regeringspartijen is het voldoende om alleen boerenbedrijven in drinkwatergebieden aan extra regels te onderwerpen. In dat geval zou het volgens de partijen gaan om hooguit 50.000 hectare.

GroenLinks protesteerde tegen beide initiatieven, omdat ze schadelijk zouden zijn voor het milieu. De partij vreest bovendien dat wijzigingen in het mestbeleid tot problemen met Brussel kunnen leiden.

De boerenorganisatie LTO-Nederland is blij met de inzet van de coalitiefracties, maar is teleurgesteld dat de bewindslieden "er geen trek in lijken te hebben." LTO vindt het belachelijk om de mestnormen aan te scherpen als er geen cijfers bekend zijn. De organisatie wil ook dat de mestadministratie voor boeren veel eenvoudiger wordt en dat de problemen in het systeem worden aangepakt. Staatssecretaris Odink sprak hier deels zijn steun voor uit.

Een woordvoerder van de Stichting Natuur en Milieu zei geschokt te zijn dat CDA, VVD, LPF en PvdA de mestnormen niet willen aanscherpen.

Volgende week zal de Kamer verder debatteren over de mestnormen. Voor die tijd willen de partijen weten wat het standpunt van de regering is.

Gisteren bleek dat de staatssecretarissen Odink en Van Geel niet happig waren op de voorstellen van de regeringspartijen. Brussel beoordeelt momenteel nog een aanvraag van Nederland om meer mest uit te mogen rijden dan de Europese norm voorschrijft. Van Geel vreest dat Nederland binnen Europa een veel te kwetsbare positie krijgt als de mestnormen niet worden verscherpt.

Het Nederlandse mestbeleid ligt in Brussel toch al onder vuur. De Europese Commissie stapte in augustus 2000 naar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg omdat zij meent dat Nederland niet voldoet aan de Europese Nitraatrichtlijn uit 1991. De bedoeling van deze richtlijn is de verontreiniging van grond- en oppervlaktewater met nitraat door de landbouw te verminderen. Brussel verwijt Nederland onder andere dat de wetgeving geen garantie biedt dat de Europese normen worden gehaald.

Tijdens de behandeling van deze kwestie gisteren stelde de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie dat het Nederlandse beleid ernstig in gebreke blijft en op verschillende punten strijdig is met de bindende regels van de Europese Unie. Als het Hof deze conclusie van de advocaat-generaal overneemt -hetgeen veelal gebeurt-, riskeert Nederland een hoge boete. De uitspraak wordt in januari verwacht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.