+ Meer informatie

De Koning wijst kritiek op aaw bejaarden af

Raad van State wilde uitstel indiening wet

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Demissionair minister De Koning heeft de ernstige kritiek van de Raad van State op de voorgestelde wijziging van de Wet algemene arbeidsongeschiktheid aaw ter zijde geschoven.

De Tweede Kamer heeft gisteren zijn wetsvoorstel ontvangen waarin staat dat mensen boven de 65 jaar geen premie aaw hoeven te betalen en dientengevolge geen aanspraak kunnen maken op voorzieningen als een rolstoel, huishoudelijke hulp of woningaanpassingen.

De Raad van State heeft geadviseerd het wetsvoorstel niet bij de Kamer in te dienen. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid bagatelliseert de kritiek van de Raad van State met de opmerking dat het hoge adviescollege „vraagtekens heeft geplaatst bij het spoedeisende karakter van het wetsvoorstel. 
De Raad van State vindt het voorstel veel te ingrijpend voor een demissionair kabinet. Hij vindt de argumenten van De Koning „volstrekt ontoereikend". 
Het demissionaire kabinet wil dat het wetsvoorstel per se op 1 januari 1990 in werking treedt omdat uitstel met enkele maanden de overheid honderden miljoenen guldens kan kosten, aldus Sociale Zaken. In het kader van het nieuwe belastingstelsel-Oort zouden 65-plussers voortaan ook premie aaw moeten gaan betalen. Zij zouden dan tevens recht hebben op voorzieningen uit de aaw.

Het kabinet ontdekte echter dat dat de staat wel eens miljarden guldens extra kan gaan kosten. Ruim 400.000 65-plussers kunnen volgens De Koning aanspraak maken op een aaw-uitkering. Dat zou 5,7 miljard gulden extra kosten. Een beroep op speciale voorzieningen zou minimaal 500 miljoen en maximaal drie miljard kosten, aldus het departement.

Parlement

De Raad van State zegt in zijn kritiek dat het tijdstip van indiening van het wetsvoorstel zodanig is dat een discussie in en buiten het parlement niet meer mogelijk lijkt. Voorts twijfelt de Raad van State aan de juistheid van de bedragen die gemoeid zouden zijn met aaw-uitkeringen en voorzieningen.

Zo zou het adviescollege wel eens willen weten wat het voor de begroting van 1990 betekent. De Raad van State gelooft niet in ernstige financiële gevolgen op korte termijn.

De procedure die het demissionaire kabinet nu wil volgen brengt de' eis van zorgvuldige wetgeving in het gedrang, vindt de Raad. „Het maakt een aanvaardbaar proces van parlementaire behandeling nauwelijks mogelijk".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.