+ Meer informatie

Brochure (II)

4 minuten leestijd

Je hebt afhankelijk van de willekeur van de heren".

En zo gaat dat pagina op pagina door. De verdachte als slachtoffer, de politie als wrede en doortrapte tiran.

Door wie is dezfe brochure geschreven, vragen we aan Gerda de Visser, hoofdredactrice van Jeugdwerk Nu. „Door ons", zegt ze, nu aarzelend. Ze bedenkt zich en vervolgt: „ik denk dat de federatie in eerste instantie verantwoordelijk is".

De zaak is duidelijk: ook deze op z'n minst beledigende brochure is mede dankzij de subsidiegelden van CRM tot stand gekomen. Het lijkt gewenst het ministerie zelf eens te bellen. We leggen de vraag voor of er controle is op de manier wa'arop de subsidiegelden besteed worden. Een voorlichter van CRM: „Jazeker. ledere gesubsidieerde instelling is verplicht een jaarverslag in te dienen.'Die jaarverslagen, waarin aangegeven moet zijn wat er met het geld gebeurd is, worden hier nauwkeurig bestudeerd". Mei als consequentie?' „Dat de subsidieverlening eventueel wordt stopgezet. Dat recht behoudt de minister zich te allen'tijde voor". Is dat wel eens voorgekomen? „Het is een enkele keer gebeurd ja. Maar voorbeelden kan ik niet noemen, die heb ik niet bij de hand".

Ondat de oorspronkelijke versie van de brochure „Hulp tegen de smeris" al van oudere datum is, moet dus gevreesd worden dat het ministerie in dit geschrift geen aanleiding heeft gezien om de subsidiekraan voor de Ned. federatie jeugd- en jongerenwerk dicht te draaien. Wanneer, zo vraag je je af, zou zoiets dan wél gebeuren? collegegelden. Zodra de hoofden geteld zijn, mogen de senatoren weer naar huis.

Deze vergadering, die op een ongebruikelijk tijdstip plaatsvindt, moest onverwachts worden ingelast omdat het Eerste-kamerlid Vogt van de PSP dinsdag jl. tijdens de wekelijkse vergadering van de Senaat vroeg om een hoofdelijke stemming over genoemde wetsontwerpen. Om hoofdelijk te kunnen stemmen (iets wat maar weinig gebeurt) moet het quorum (de helf t-pius één) aanwezig zijn en dat was dinsdag niet het geval. Minister Pais van Onderwijs dreigde daardoor in moeilijkheden te komen: als de verhoging van de collegegelden niet vóór 1 juni zou zijn geregeld, zou zijn ministerie dit jaar een belangrijke bron van inkomsten moeten missen. Dat het zover waarschijnlijk niet zal komen, heeft Pais te danken aan het presidium van de Eerste kamer dat besloot dan maar daags na de verkiezingen te vergaderen.

Intussen heeft de opstelling van senator Vogt wel tot gevolg dat vele Eerste-kamerleden zich vrij zullen moeten maken om aan de stemming deel te kunnen hemen. Ook zal een extra bedrag van ca. 10.000 gulden uitgetrokken moeten worden om de gebruikelijke verblijfsvergoedingen aan de senatoren uit te kunnen keren. Waarom dan toch het verzoek om een • hoofdelijke stemming, vragen we Vogt? Hij zegt: „Ik had er niet op gerekend dat de Kamer bereid zou zijn om een extra vergadering in te lassen. Als dat niet was gebeurd zou de stemming pas na 1 juni hebben kunnen plaatsvinden en dat was mijn bedoeling. Deze wetsontwerpen zijn volkomen onvoldoende voorbereid en ik vond uitstel van de behandeling niet meer dan billijk. Het is allemaal de schuld van minister Pais, die zoals

Niettemin doet de opstelling van de PSP'er sterk denken aan een verkiezingsstunt, die in studentenkringen stellig gewaardeerd zal worden. Minister Pais kon er dan ook weinig begrip voor opbrengen. Hij sprak van „vrijbuiterij". uitslag van een enquête die Elseviers Magazine heeft laten instellen naar de vraag hoe de kiezers over de lijsttrekkers van de vier grootste partijen denken. Voor wat het politieke midden (waar zich de meeste „zwevende" kiezers bevinden) betreft luidt de uitslag als volgt:

Van Agt wordt door 46 pet. van dezegroep betrouwbaar genoemd, door 50 pet. bekwaam, door 33 pet. sympathiek. Voor Den Uyl liggen die percentages beduidend ongunstiger, namelijk 33,46 en 26 pet.

Wiegel komt ook maar matig uit de bus. 32 pet. noemt hem betrouwbaar, 36 pet. bekwaam en 18 pet. sympathiek. Tot slot Terlouw. Hij scoort met 49 pet. die hem betrouwbaar noemt het hoogst. Verder vindt 39 pet. hem , bekwaam en maar liefst 57 pet. sympathiek.

Of aan de hand van deze gegevens de verkiezingsuitslag gedeeltelijk kan worden voorspeld, moet de praktijk nog uitwijzen. We zullen het in elk geval gauw genoeg weten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.