+ Meer informatie

Anti-communistisch netwerk in België actief

Mogelijk banden tussen Gladio en Bende van Nijvel

3 minuten leestijd

BRUSSEL — Minister van defensie Guy Coeme heeft gisteren in een radio-interview gezegd dat de Belgisciie regering gaat onderzoelcen of er banden bestaan tussen de geheime internationale anti-communistische organisatie Gladio en rechts-extremistische groeperingen in België, zoals de beruchte Bende van Nijvel.

Ook zei Coeme dat functionarissen van Gladio —Italiaans voor zwaardvorige maand in Brussel bijeen zijn gekomen en dat België momenteel het wisselende voorzitterschap van de organisatie heeft. De onthulling van het bestaan van Operatie Gladio, onlangs gedaan door de Italiaanse premier Giulio Andreotti, heeft in Italië en nu ook in België opschudding veroorzaakt.

Volgens Andreotti werd de organisatie begin jaren vijftig, in de eerste dagen van de Koude Oorlog, op initiatief van de NAVO in Italië in het leven geroepen, met als taak verzet te plegen zodra het land bezet zou zijn door een, wellicht communistische, vijand.

Volgens Andreotti werden soortgelijke organisaties ook opgericht in Frankrijk, Nederland, België en later ook in Denemarken, Noorwegen, West-Duitsland en Oostenrijk. Na verioop van tijd kwam de Italiaanse Gladio onder het gezag van de. militaire inlichtingendienst en ontstond er een internationaal samenwerkingsverband.

Bende van Nijvel

Volgens vooral communistische Italianen heeft Gladio zich bezig gehouden met het ondermijnen van hun politieke activiteiten en onderhoudt de organisatie mogelijk banden met rechts-extremistische groeperingen die in de jaren 70 en '80 diverse terreuraanslagen hebben gepleegd. In België zijn nu ook dergelijke verdenkingen gerezen tegen de Gladic-tak die in eigen land opereert. Minister van defensie Coeme zegt overigens tot voor kort niet van het bestaan van de organisatie te hebban afgeweten.

De Bende van Nijvel is berucht geworden door uiterst gewelddadige overvallen op supermarkten in België van 1983 tot 1985, waarbij in totaal 28 mensen om het leven kwamen. Er bestaan sterke vermoedens dat het de overvallers louter te doen was om de moorden en niet om het geld. Ook worden ze ervan verdacht contacten te hebben onderhouden met rechtse extremisten en zelfs met de rijkswacht, de paramilitaire politie in België. Tot nog toe is er nog geen lid van de bende veroordeeld; onderzoeken naar vermeende verdachten leverden niets op.

Ophezen

Italië heeft intussen de NAVO gevraagd Galio op te heffen. Premier Giulio Andreotti, die zich tracht te verweren tegen oproepen van de oppositie om af te treden in verband met mogelijke daden van de Italiaanse tak van deze groepering, zei dat zijn regering de NAVO formeel heeft gevraagd te bekijken of Gladio nu nog wel nodig is.

Een rechter in Venetië die een nader onderzoek instelt naar de Gladioaffaire, nam donderdag de ongebrui kelijke stap om president Francesco Cossiga op te roepen voor ondervraging. Cossiga, wiens termijn in 1992 afloopt, zei vorige maand er trots op te zijn dat hij, toen hij nog ondermi nister van defensie was, de formele structuur van de geheime organisatie had opgezet.

Rechter Felice Casson heeft Andreotti al ondervraagd in verband met de zaak. Waarschijnlijk moet de regering het Constitutionele Hof vragen zich uit te spreken over de mogelijkheid dat het staatshoofd zich onderwerpt aan een dergelijke oproep.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.