+ Meer informatie

BIJBEL EN CULTUUR

3 minuten leestijd

EEN ENQUETE

Enkele maanden geleden publiceerde het Nederlands Dagblad de resultaten van een onderzoek onder ruim 1400 predikanten van de PKN, de GKv, de CGK, de NGK, de HHK en de GG (ongetwijfeld weet u waar al deze aanduidingen voor staan), de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en de Unie van Baptistengemeenten. Het betrof het onderwerp ‘ongehuwd samenwonen’.

Nu zegt een enquête niet alles – niet alle nuances kun je bij bepaalde vragen kwijt. Maar naar mijn mening is dit onderzoek toch wel onthullend. Ik noem een paar dingen.

• Steeds meer stellen in behoudende kerken wonen ongehuwd samen.

• In de meeste kerken is de meerderheid van de predikanten tegen ongehuwd samenwonen.

• De diversiteit aan gedachten op dit punt is binnen de PKN het grootst – hetgeen ons niet hoeft te verbazen gezien de ‘bandbreedte’ van dit kerkverband. Ongeveer 25 % is van mening dat de Bijbel over het onderhavige onderwerp geen helderheid verschaft. Een bijna even grote groep taxeert de veranderingen in de cultuur als dermate groot dat we Bijbelse voorschriften op dit punt niet meer als richtinggevend kunnen beschouwen. Ongeveer 20 % wijst ongehuwd samenwonen af, vooral binnen de Gereformeerde Bond. Het minst komt dat voor bij de beweging ‘Op Goed Gerucht’ en bij de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten.

• Het overgrote deel van de predikanten binnen de Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk is van mening dat ongehuwd samenwonende stellen onder de tucht moeten worden geplaatst.

• In de andere kerken overheerst de gedachte dat we in gesprek moeten blijven met deze leden.

• Binnen de CGK ziet 20 % van de predikanten in de Bijbel niet meer een duidelijk verbod tegen ongehuwd samenwonen, 5 % is van mening dat de Schrift geen helderheid verschaft en dat je daarom de betreffende gemeenteleden ongemoeid moet laten. 25 % meent dat de tucht moet worden toegepast in het geval gemeenteleden ongehuwd samenwonen, 60 % vindt dat je in gesprek moet blijven.

EEN PAAR GEDACHTEN

Een enquête zegt niet alles. Maar wel iets. Wat mij betreft vallen een paar dingen op.

In een toelichting op zijn veranderde houding gaf een predikant aan dat je, wanneer je met de Bijbel aankomt, de mensen kwijtraakt. Een ander verklaarde zijn acceptatie vanuit een open houding ten opzichte van de cultuur. Dat geeft te denken.

Het patroon is vanuit dit onderzoek wel te tekenen: hoe minder men buigt voor het gezag van Gods Woord, hoe groter de acceptatie van het ongehuwd samenwonen is.

En ook andersom: hoe meer men geneigd is de huidige cultuur een groot gewicht te geven en de hedendaagse mens tegemoet te komen, hoe meer men het gezag van de Bijbel minimaliseert.

Dat is een baken in zee. Daar mogen we ook binnen ons kerkverband wel goed oog voor hebben. Beginnen de schuivende panelen op het gebied van het Schriftgezag niet heel vaak bij de ethiek?

Daarmee bagatelliseer ik de pastorale problematiek rond ongehuwd samenwonen niet. Kerkenraden breken zich er meer dan eens het hoofd over. Maar laat ons uitgangspunt helder blijven en laten we van daaruit pastoraal spreken en indien nodig handelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.