+ Meer informatie

OPGEWEKT RESÜITAAÏ

4 minuten leestijd

De officiële reacties op het aftreden van president Richard Nixon mogen met recht sober genoemd vi orden. De belangrijkste regeringsleiders weigerden commentaar te leveren, zich er op beroepend dat het hier een interne Amerikaanse aangelegenheid betrof. Sommigen onder hen meenden er wei een persoonlijke noot aan toe te moeten voegen. Premier Wüson bracht hulde aan de persoonlijke interesse , die Nixon altijd getoond had voor de ontwikkeling van de betrekkingen van vriendschap en samenwerking tussen beide landen. President Giovanni Leone van Italië prees de president voor zijn bijdrage aan de handhaving voor de internationale orde en en benadrukte dat Nixon met zijn werk de vriendschapsbanden tussen beide landen heeft versterkt en de Canadese premier, Pierre Trudeau, meende dat de politiek van Nixon over het algemeen goed voor de wereld ^^as geweest.

De Nederlandse regering meende echter zich niet van commentaar te kunnen onthouden. Zij gaf niet slechts een, maar zelfs twee verklaringen af. In deze eerste die later door de Rijksvoorlichtingsdienst werd teruggetrokken, werd gesproken over „de bijzondere verplichtingen die het dragen 'va verantwoordelijkheid schept" en dat „dit ons opnieuw leert dat de methoden en middelen die we in de politiek gebruiken, bepalend zijn voor de waarde van de doeleinden, die we nastreven". In de latere versie werden bovenstaande woorden niet gebruikt en sprak de regering alleen over ,,de hoop dat de Verenigde Staten na en door deze pijnlijke episode zijn verantwoordelijke taak in de wereldpolitiek vanuit een herwonnen constitutioneel evenwicht zal kunnen vervullen".

Dat de regering de regel over „methoden en middelen in de politiek die bepalend zijn voor de waarden en doeleinden" voor dit linkse kabinet nu weggelaten heeft kunnen wij ons best voorstellen. Het is verblijdend dat onze regering niet schroomt om een afgegeven verklaring te herzien. Watergate heeft ons immers geleerd dat gemaakte fouten onmiddellijk erkend moeten worden.

Den Haag lïcseft nu goed dat men niet langer met het morele vingertje kan wijzen door president Nixon als ^ een immorele waarheidsverdraaier en corrupte leider van het Amerikaanse volk voor te stellen en tegelijkertijd onder andere: De grote leider Mao Tse-Tung op onverbloemde wijze als een soort Chinees onderstaatsman te beschouwen, wetend dat hij gedurende de Culturele Revolutie alleen al meer dan 10 miljoen van zijn onderdanen zonder enige vorm van proces heeft laten vermoorden. ® Een generaal de Spinola en de militaite junta in Portugal als een soort democratisch wonder af te •schilderen, wetend dat de eerste schreden op weg naar een militaire dictatuur reeds gezet zijn. Getuigende dat Icranten weer een legd en nu zelfs privé - brieven door de leiders van de junta gecensureerd worden. •® Een vroegere president van verschijningsverbod wordt opgeChili, Allende, als volksheld ten tonele te voeren, wetend dat hij communist was en een terreur uitoefende die nJet alleen aan vele onschuldieen het leven kostte, maar ook isos; het land op de rand van een faillissement bracht. ® De Russische leider Brezjnew een eerlijke realist te noemen, wetend dat hij dissidenten zonder enige vorm van proces in gestichten stopt en samen met zijn ander communistische bondgenoten een beleid voert waarbij een Watergate in het niet verzinkt. ® Het volk in Guinee-Bissao een communistische dictatuur van het PAIGC op te dringen, wetend dat de zo geroemde democratische overdracht van bestuur door een referendum nooit van kracht zal worden.

Dit wijze inzicht van premier Den Uyl verdient aandacht, en bewijst weer eens dat uit al het kwade soms onverwachts het goede naar voren komt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.