+ Meer informatie

Zoveel hoofden...

7 minuten leestijd

Vaccinatie (3)
Naar aanleiding van de tendentieuze artikelen in Terdege wil ik het volgende opmerken: Het kwaad dat tot deze zaken leidt ligt in ons, in onze bezorgdheid. Bezorgdheid en zorgeloosheid zijn twee tegenovergestelde kwaden. Beide krenken het leven van Gods kinderen. Eens was het anders. Maar de zonde bracht over de mens smart en lijden, dood en verderf. Een slaafse vrees drijft de mens voort en berooft hem van de rust. En ziet nu zo'n mens in de donkere toekomst, dan grijpt de angst hem aan dat ook hem ziekte, armoede enz. zal overvallen. En dat wekt bezorgdheid. En hiertegen zegt de Heere: Zijt niet bezorgd. Dan maar zorgeloos voortleven? Neen! Zorgen mogen we en moeten we. Maar zorgen is heel iets anders dan bezorgd zijn en zorgeloos zijn. Zorgeloos is een doorbrengen. Tussen bezorgdheid en zorgeloosheid ligt de weg, die de Heere wil, dat wij wandelen zullen. Gods Woord eist: zorgen voor de tijd en niet zorgeloos voor de eeuwigheid. Ds. G.H. Kersten zegt het zo kernachtig: „Ons gemoedsbezwaar is dit, dat wij in onze consciëntie ons overreed houden, dat, zo wij ons verzekeren c.q. vaccineren, wij Gods eer en liefdezorg krenken; wij ons de Heere onttrekken; wij onze ziel de vrijmoedigheid roven Hem al onze noden op te dragen en de afhankelijkheid derven zullen, die we nu (zeker met onderscheid), doch in waarheid soms van harte mogen oefenen. Verzekering en vaccinatie rooft Gods eer, en schaadt ons zieleleven." God is niet veranderd.
J.W. Nieuwenhuijse, Oostdijk

---
Vaccinatie (4)

Al lezend vraag ik me af waar iedereen mee bezig is. Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen. Geloven betekent voor mij: in afhankelijkheid en biddend opzien tot God de Heere, gebruik makend van de voorzieningen die Hij heeft gegeven. Geloven betekent niet dat we ons verstand moeten uitschakelen! Mevr. Mak uit Schiedam vertelt haar ervaring en daar kan ik me helemaal in thuis voelen. Wij hebben zelf zes kinderen, waarvan ons jongste zoontje leukemie heeft gehad, toen 2V2 jaar. Op dat moment denk je niet aan geld en goed, wel aan de Hemelse Vader, waar ik m'n jongetje aan kon toevertrouwen. Later realiseer je, dat alles verzorgd en omringd was met de zorgen van God de Heere. Medische zorg, medicijnen (chemokuren).Ja, die hele gezondheidszorg moeten wij als regelrechte zegen ervaren! De bedragen die daarmee gepaard gaan (nog) konden wij zelf nooit opbrengen! Laten we danken voor het Goede wat we in die dingen mogen ontvangen. P.S. Ons zoontje is nu een kerngezond kind!
Mw. L.C.W. van Es-Nugteren, Ridderkerk

---
Vaccinatie (5)
Terdege heeft het mijns inziens goede idee een aantal meningen over inenten/ verzekeren te plaatsen. Er zullen drie personen aan het woord gelaten worden. Na het plaatsen van de eerste mening komen de reacties van tegenstanders van die mening al. Misschien snap ik het allemaal niet zo goed maar waarom niet gewacht tot de hele serie is geplaatst? Ik behoor tot de leeftijdsgroep waar veel mensen in onze kringen zich nogal zorgen over maken (de jeugd dus). Onze gewetens/principes worden gevormd in een moeilijke tijd. Waar moet het met de jeugd heen, verzuchten er velen. Inderdaad waar moet het heen als onze ouders en leraren elkaar afkatten en elkaar (al dan niet misbruikte) Schriftgedeelten voor de voeten gooien. Er zijn kwesties waar binnen refo-kringen verschillend over wordt gedacht. Ik (en met mij vele anderen) vind dat Terdege dit in het geval van inenten/verzekeren goed heeft opgepakt. De tot nog toe geplaatste artikelen hebben mij veel stof tot nadenken gegeven. Ook de rubriek "Jouw vragen" vind ik een zeer goede zaak. Deze rubriek heeft reeds bewezen dat er door de jeugd meer wordt gepraat en gedacht over geloofszaken dan veel mensen denken. Gelukkig mag hierop niet worden gereageerd in Zoveel hoofden. Anders was het hek helemaal van de dam. Deze opmerking is misschien wat cynisch maar het is naar ik gemerkt heb helaas de waarheid.

Ouders, leraren, denkt u ook eens aan de jeugd voor u eindeloze discussies over vaak voor onze bekering onnodige onderwerpen begint. Reageer nu eens niet op een kleinigheid waar u het persoonlijk niet mee eens bent. U maakt onze gezindte belachelijk en onze jeugd onverschillig. Gelukkig zijn er nog bekeerde mensen die eerlijk. open en begripvol met ons spreken/schrijven.

André van Wingerden, Ridderkerk

---
Vaccinatie (6)

Ouders ontvangen kinderen door genade uit Gods hand. Wij zijn dan ook zeer dankbaar wanneer wij de kinderzegen ontvangen en nog meer wanneer het een gezond kind is. Voor deze kinderen dragen wij verantwoordelijkheid om ze met en naar Gods Woord op te voeden en te verzorgen. Onze zoon is door een aangeboren afwijking ernstig verlamd. Hij heeft vaak in het ziekenhuis gelegen in levensbedreigende situaties. God heeft ons kind echter willen sparen door alle medische middelen en kennis te zegenen. Onder deze middelen waren ook veel preventieve medicijnen die God ten goede heeft gebruikt. Wij hebben gezien dat God almachtig is en dat Zijn wil geschiedt. Maar we hebben ook mogen zien hoe verantwoordelijk wij als ouders zijn voor zijn gezondheid juist in het gebruik van preventieve medicijnen. Inenten is ook een keuze voor preventieve medicijnen die wij maken voor onze kinderen. Laten wij bedenken dat een gezond kind zo'n groot wonder van God is. Hij ziet ons aan hoe wij zo'n geschenk ontvangen en verzorgen.

Mw. J. Vader-Lemstra, Bergeijk

---
Vaccinatie (7)

De polio heeft vele tongen en pennen in beweging gebracht. Voor- en tegenstanders zijn aan het woord geweest. De een schuilt achter hetgeen de Heere Jezus gesproken heeft: die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, de ander achter de geschiedenis van Ezra en Nehemia. Nergens kan men in Gods Woord lezen dat de Heere Nehemia bestraft heeft, omdat hij uit voorzorg overste des heirs en ruiteren meegenomen had, in tegensteUing met Ezra die zich schaamde voor de koning. Naar aanleiding van wat er in Terdege van 24 februari stond over het mond- en klauwzeer spuiten. Toen dat verplicht werd, zijn er veel boeren geweest die hun vee van de hand hebben gedaan en de akker- of tuinbouw in gegaan zijn. En daar zonder moeite, voordat er een ziekte aanwezig was, gingen spuiten, want als er de ziekte in zit is het te laat, en voorkomen is beter als genezen. En loof en gras komt ook voor in zondag 10. En als het over de polioprik gaat zegt men het is God vooruit lopen. Nog nooit heb ik een leraar met de Biddag horen waarschuwen tegen het voorbehoedend spuiten. Nog nooit horen preken over Maleachi 3:10-11. „Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproef Mij nu daarin, zegt de Heere der heirscharen, of ik daar niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij de vrucht des lands niet verderven, en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der Heirscharen." Toen het gebruik van de kunstmest kwam zeiden er ook, ze hebben God niet meer nodig, men laat het zelf groeien. H. van Iwaarden schrijft over Gods almacht. Het zal voor een ieder persoonlijk geleerd moeten worden, wat God in zijn almacht niet kan, en dat is een arm en verslagen zondaar aan zijn lot overlaten.

M.A. Noorloos, Babyloniënbroek

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.