+ Meer informatie

Brillenaktie

4 minuten leestijd

Het is zeer begrijpelijk, dat velen, die indertijd cle zending in Rhodesia geholpen hebben aan brillen, iets meer hierover wensen te weten. Hier volgen clan enkele mededelingen.

Uit heel Nederland zijn brillen gezonden naar G. H. Mijnders te Lisse, een neef van Jan van Woerden. In het woonhuis van Mijnders zijn de brillen gesorteerd, ingepakt en zelf heeft de heer Mijnders ze naar het bureau van „Simavi" in Haarlem gebracht.

De direkteur van „Simavi" heeft met zijn personeel deze zending brillen (ruim 1100 stuks) in etuis gedaan en, zeewaardig verpakt, naar Amsterdam gebracht. Verder heeft hij cle douaneformulieren ingevuld en alle verdere papieren voor verscheping in orde gemaakt, zodat in de maand januari 1959 deze zending brillen naar Rhodesia is verzonden.

De stichting „Simavi" heeft alle vrachtkosten, van hier naar Kaapstad, zowel als van Kaapstad naar Bulawayo, betaald, zodat Van Woerden de brillen zodoende gratis in zijn bezit kreeg.

Vanaf deze plaats worden allen, clie aan cle brillenaktie hebben meegewerkt hartelijk dank gezegd. Bij vele pakjes brillen waren brieven, waaruit hartelijk meeleven bleek en clie opwekten tot gebed, opdat de gewenste zegen op de arbeid voor de zending gezien mocht worden.

Inzonderheid mag cle heer Quist uit Tholen wel een woord van dank worden gebracht voor de inzamelaktie, door hem onder de schooljeugd in Tholen op touw gezet. Het resultaat was een doos met ruim 400 brillen, die hij persoonlijk in Lisse kwam brengen!

En wilt u nu weten hoe Van Woerden de negers aan het verstand bracht van wie die brillen kwamen? Hij kon niet zeggen: uit Nederland. Dat zouden ze niet begrijpen. Hij zei: Uit het land waar de zwaluw en de ooievaar hun jongen grootbrengen. Deze mensen zijn zeer gevoelig voor beelden uit de natuur.

Hier is een gedeelte van de brief, die Van Woerden aan zijn familie in Lisse schreef:

„Jullie weten natuurlijk al, dat de kist met brillen veilig aangekomen is, waarvoor we zeer dankbaar zijn. Ik hield een kleine samenkomst met de patiënten en vertelde hun over de hulp, die gegeven wordt door vrienden in het land, waar cle zwaluw en ooievaar hun jongen grootbrengen. Er waren wel dertig blijde, dankbare gezichten en in koor werd een luid „Siyabonga" (Wij danken u) gezongen.

De kist met verband is ook juist aangekomen. Mijn voorraad was bijna uitgeput. Gisteren werd hier een ernstig verbrande toverdokter gebracht. Natuurlijk is er veel verband nodig om hem goed te verzorgen. De zending kon dus direkt gebruikt worden.

Ik verwacht binnen enkele dagen verscheidene mensen aan wie ik brillen beloofd heb. Ik moet de brillen eerst sorteren zodra ik tijd heb. Ongetwijfeld zullen de patiënten geduldig alle duizend brillen moeten passen om de meest geschikte te vinden. Dat zou echter te veel zijn voor mijn geduld.

De regering heeft onlangs nieuwe wetten gemaak in verband met zendingsonderwijs. Zoals je weet krijgen alle zendingsscholen subsidie. Zonder hulp van het gouvernement zou ik niet iedere maand acht en een half duizend gulden aan salarissen kunnen uitbetalen. Wij zouden dan ook niet het schoolgebouw in Zenka hebben kunnen bouwen voor ƒ 150.000, waarvan de helft subsidie is. Hetzelfde geldt voor een Muloschool, die we in Ingwenya bouwden voor ƒ 20.000. Hoewel het gouvernement dus veel hulp biedt op onderwijsgebied, houdt clat ook een gevaar in, n.1. dat het zendingsgebouwen enz. gedeeltelijk als zijn eigendom beschouwt. Benoeming en ontslag van onderwijzers is geheel in handen van de zending, maar deze nieuwe wet opent de deur voor onderwijzers, die polygamist (iemand die meer dan één vrouw heeft) zijn. We zullen dus sterk moeten protesteren. Hoewel er veel teleurstellingen zijn, op geestelijk gebied vooral, kreeg ik enkele dagen geleden toch weer wat bemoediging. Een patiënt, die enkele weken in ons hospitaal in Mbuma geweest is, geeft blijk van een werk van de Heilige Geest in haar hart. Hoewel zeer onkundig en analfabeet (niet kunnen lezen en schrijven), beseft zij met smart, dat zij de Heere vertoornd heeft met haar zonden; dat iets groots moet gebeuren in haar hart om vrede te smaken. Zij begrijpt nog niet (bevindelijk) clat clie vrede alleen door Christus komen kan.

Enkele dagen geleden zei ik tegen haar: „Maar waarom zou jij je nu bezorgd maken over die dingen? Je bent nog jong en hebt een lang leven vóór je. Zie hoe onbezorgd de mensen om je heen leven en hoe gelukkig zij zijn."

„Och nee, " zei ze verlegen, „mijn leven is maar kort. Er is weinig tijd." Zaterdag is zij hier gekomen om voor enkele dagen te blijven, daar er niemand is in haar streek, die haar uit de Bijbel kan voorlezen."

P.S. „Simavi" is de naam van de Vereniging tot Medische hulp aan Tropenland voor alle gezindten. Beschermvrouwe van deze vereniging is H.M. de Koningin.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.