+ Meer informatie

Sterke uitbreiding werk Trinitarisch Bijbelgen.

MEER VRAAG UIT DERDE WERELD

3 minuten leestijd

(Van een medewerker) Het Trinitarisch Bijbelgenootschap (TBS) te Londen heeft in 1973 over de gehele wereld 286.000 bijbels verspreid. Dat is iets minder dan het jaar daarvoor, toen het totaal 335.000 bedroeg. Maar 1972 was een heel bijzonder jaar. Het verspreidingscijfer was toen het dubbeie van 1971, omdat grote aantallen bijbels naar Latijns Amerika werden verzonden.

Er werden in 1973 verder 134.000 nieuwe testamenten verspreid, (43.000 meer dan in 1972) en ruim anderhalf miljoen brochures, schriftgedeelten, kalenders, tekstkaarten en dergelijke. Al deze hoeveelheden gingen naar meer dan honderd landen.

Dit wordt meegedeeld in het zojuist verschenen augustusnummer van Standvastig, het orgaan van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). Het Trinitarisch Bijbelgenootschap gaat er in al zijn werk vanuit, dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, van woord tot woord geïnspireerd door de Heilige Geest. Het verspreidt alleen bijbelvertalingen, die vanuit deze overtuiging tot stand gekomen zijn.

GROEIENDE BELANGSTELLING
In de ruim honderdveertig jaar, dat het nu bestaat, is het steeds klein geweest. Het wordt vooral gesteund door de Strict Baptists en door de Schotse vrije presbyterianen, hoewel steeds de bepaling is blijven bestaan, dat de voorzitter lid moet zijn van de grote Kerk van Engeland. De laatste  ten de belangstelling voor de TBS. Dat komt mede door verwatering van grote bijbelgenootsdhappen.


In verschillende landen zijn hulpcomités voor de TBS opgericht, waarvan vooral dat in Canada bijzonder actief is. Voorzitter is daar de oud- Fries ds. G. Hamstra, predikant van de Old Christian Reformed Church van Dundas. Ook de Gereformeerde Bijbelstichting onderhoudt nauwe contacten met de TBS, die onder meer uitkomen in de vertegenwoordiging op eikaars jaarlijkse bijeenkomsten.

DERDE WERELD
Steeds meer komt het voor, dat kleine rechtzinnige kerken en groepen in de Derde Wereld bij de TBS aankloppen om hulp voor het werk van bijbelvertaling en -verspreiding. Zij hebben het vertrouwen in de grote bijbelgenootschappen verloren, vooral sinds deze begonnen samen te werken met de r.k. kerk en nu samen met Roomse theologen zg. oecumenische vertalingen voorbereiden.

Met name vanuit Latijns-Araerika is de vraag om hulp aan de TBS de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Zo heeft vorige maand de generale synode van de presbyteriaanse kerk van Brazilië zich van het grote bijbelgenootschap gedistancieerd. De Braziliaanse presbyterianen besloten daarentegen het Trinitarisch Bijbelgenootschap te steunen, dat bezig is, het Nieuwe Testament in het Portugees (dat in Brazilië gesproken wordt) uit te geven.

PROJECTEN

Om aan de vraag uit Latijns-Amerika te kunnen blijven voldoen, is de TBS ook bezlg met de voorbereiding van een nieuwe uitgave van de Bijbel in het Spaans. Het zetten daarvan gebeurt met de nieuwste IBM-apparatuur. Deze nieuwe installatie wordt ook gebruikt voor het zetten van een Hebreeuws/Russisch Nieuwe Testament ten behoeve van Russische Joden. Verder zijn vertalingen in bewerking voor o.a. de Filippijnen, India en Kenia. In totaal heeft de TBS voor meer dan 1,6 miljoen gulden aan nieuwe projecten in voorbereiding.
De inkomsten van de TBS bedroegen in 1973 1,7 miljoen gulden, twee ton meer dan in 1972. Daarbij was ten legaat van 131.000 gulden.

De Nederlandse GBS streeft ernaar, nog nauwer met dit bijbelgenootschap samen te werken, opdat Gods Woord in de meest zuivere en betrouwbare overzetting verspreid kan worden, ook op de zendingsvelden Op de komende bijbeldag, 17 augustus in Utrecht, zal evenals vorig jaar weer een verkoopactie zijn met bijbels in verschillende talen en andere lectuur van de TBS.
Het augustusnummer van Standvastig bevat verder onder meer een artikel van ds. J. van der Haar uit Houten over Kohlbrugge en het Oude Testament en bijdragen van ds. H. C. van der Ent uit Katwijk, ds. S. de Jong uit Ouddorp en ds. A. van der Kooij uit No?.den. Het kan aangevraagd worden bij het secretariaat van de GBS, Mauritsweg 60, Dordrecht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.