+ Meer informatie

Dr W. H Velema: werd bevestigd en aanvaarde het ambt

2 minuten leestijd

Velen uit de Christelijke Gereformeerde kerken en van elders zijn op 21 en 22 september aanwezig geweest bij de installatie en inaugaratie van ds. W. H. Velema als hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Apeldoorn. Onder die allen was uiteraard ook de redactie van „Ambtelijk Contact” vertegenwoordigd.

Op de 21ste ’s avonds geschiedde de bevestiging. In een dienst van de kerk van Apeldoorn, waarin ds. J. C. Maris, h.t. president-curator van de Theologische Hogeschool, voorging. Hier onderging men de rijkdom, welke gelegen is in het bezit van een opleiding voor predikanten, die officieel onder het gezag van de. Heer der Kerk is geplaatst. Alzo wordt de beoefening van de theologie en de andere vakken een werken in gebondenheid en gehoorzaamheid. Ds. Maris sprak daar ook van: Echter god-geleerdheid kan er niet zijn buiten Christus om. Echte god-geleerdheid kan er niet zijn zonder een innerlijke relatie met God, die de beoefening van de theologie beheerst. Het ware te wensen, dat in het algemeen de noodzaak van deze relatie duidelijker werd aanvaard als een eervolle zaak, die de theologie als wetenschap niet vernedert, doch haar boven de meer objectieve wetenschappen plaatst als van een andere orde.

Op de 22ste aanvaardde ds. Velema zijn ambt met een oratie over de geestelijke groei van de gemeente. Ook in deze rede trof hetzelfde accent: de wetenschap in een dienende, in een bewonderende positie ten opzichte van Christus’ werk in mensenharten en in de gemeenschap van Zijn kerk.

Na de inaugaratie volgde een drukke receptie. Daar zijn vele goede wensen uitgesproken. De redactie van „Ambtelijk Contact” voegt daar gaarne de hare aan toe: dat de arbeid van prof. dr. W. H. Velema als hoogleraar met Gods wijze zegen moge worden begenadigd tot heil van de kerken en haar dienaren, tot heil ook van de nieuwe doctor en de zijnen persoonlijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.