+ Meer informatie

Hoger dividend en winst Wj Buehrmann-Tetterode

2 minuten leestijd

AMSTERDAM Buehrmann-Tetterode (distributieve handel, speel»ed, papier, grafische machines, kartonnage) heeft vorig jaar de omzet iet bijna 20 pet zien stijgen tot ƒ 2567 min. Het bruto bedrijfsresultaat van et concern steeg met 23 pet tot ƒ 154 min. De financiering van de omzet;ijging betekende echter een aanmerkelijke stijging van de rentelasten 97 tegen ƒ 70 min) waardoor de nettowinststijging niet evenredig was. e nettowinst bedroeg ƒ 46,2 min of 12 pet meer dan in 1979. Voorgesteld ordt het contante dividend te verhogen van ƒ 5,40 tot ƒ 5,6b'per aandeeel in ƒ20,-, zo blijkt uit het jaarverslag.

In de sector distributieve groothan- ging van de aanvullende afschrijvin5l en uitgeverij werd de omzettoene- gen zullen de balansverhoudingen verling enerzijds veroorzaakt door de der kunnen worden verstevigd. leuwe onderneming Unieboek en an jrzijds waren de autonome omzetijgingen van de groothandel in grafi:he papieren en van speelgoed en wrtartikelen bijzonder bevredigend, venals in 1979 vertoonden ook in )80 nog talrijke grafische ondemelingen een bevredigende geneigdheid it investeren. Daardoor kon de han3l op basis van alleenvertegenwoording in de grafische sector een gunstige nzetstijging bereiken De perspectieven van enkele activiiten op lagere termijn kunnen niet jsitief worden beoordeeld. Hieraan il in 1981 nadere aandacht worden ssteed. Daarnaast zijn er ondemelingen binnen het concern met tijjlijke rentabiliteitsproblemen waar irichte maatregelen uitkomst bie5i). Met een financieringsbeleid onjr meer gericht op een beheersing de groei van het geïnvesteerd verlogen en op een voortgaande toeneling van het eigen vermogen onder leer door winstinhouding en toevoe

BRUNA
Bruna BV (detailhandel in o.m. boeken en tijdschriften) en Buehrmann-Tetterode NV onderzoeken de mogelijkheid van een deelneming van ongeveer 24 pet van Buehrmann-Tetterode in Bruna. ^ , , , Tevens wordt bekeken of de 16 winkels in Nederland met 120 man personeel van Standaard Boekhande BV, een dochter van Buehrmann-Tetterode, bij Bruna kunnen worden ingebracht. De uitgeverijen A. W. Bruna en Zoon's Uitgeversmij. BV en Standaard Uitgeverij NV, alsmede de boekhandels in België van de Standaard Boekhandel zijn niet bij het onderozek betrokken, aldus een gezamenlijke bekendmaking.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.