+ Meer informatie

Woningverbetering in Heerlen gereed

EERSTE PROJECT IN ONS LAND

2 minuten leestijd

MAASTRICHT — In Heerlen is donderdag het woning- en wijkverbeteringsproject „Maria Christina" in de Heerlense buurtschap Heksenberg opgeleverd. Dit zgn. rehabilitatieproiect, het eerste dat in ons \and gerccu is gekomen, omvat 440 woningen, waarvan een aantal in 1927 werd gebouwd en een andere groep na de oorlog tot stand kwam.

Voor het rehabilitatieproject werd op grote schaal gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden, die staatssecretaris Schaefer hiervoor in het leven geroepen heeft. De staatssecretaris was trouwens bij de oplevering van de verbeterde wijk „Maria Chri.»;tina" aanwezig.

De bewindsman noemde het project tijdens een persconferentie een voorbeeld van particuliere woningverbetering, dat in alle opzichten geslaagd genoemd mag worden. Hij verklaarde dat er behalve aan woningverbetering ook meer gedaan zou moeten worden aan het verbeteren van de omgeving. Omdat een goede woonomgeving van grote invloed kan zijn op de wooncultuur, aldus de staats.secretaris. Hij wees erop dat de rerabilitatie van de wijfc Maria Christma vrij vlot verlopen is. Het project kwam binnen een jaar gereed. Bezwaren tegen onder meer de hogere huren konden worden overwonnen. Voor de rehabilitatie bedixjeg de huur per maand gemiddeld ƒ 66,-. De rehabilitatie heeft een huurverhoging tot gevolg gehad van ƒ 45,- per maand, die in drie jaarlijkse fasen zal worden doorgevoerd. Het eerste jaar wordt de huur met ƒ 25,vertooogd en de twee daaropvolgende jaren met ƒ10,- per maand. Een verdere verroging kon achterwege blijven doordat de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) het rehabilitatieproject destijds als een van de twee experimentele verbeteringsprojecten in Nederland (het andere project is Transvaal in Leeuwarden) een lening toekende.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.