+ Meer informatie

TER OVERWEGING

4 minuten leestijd

Dr. J. Hoek, De dood hoort er niet bij! Willem de Zwijgerstichting, Apeldoorn, 1983. 62 blz. f. 8,50.

Dit is een klein, maar belangrijk geschrift. De auteur, de Ned.Herv. predikant dr. J. Hoek, koos er een sprekende titel voor. Het gaat, zoals de ondertitel zegt, over ver-schillen in de waardering van de dood en enkele ethische consequenties daarvan.

We hebben te maken gekregen met een groeiend aantal pogingen om aan de dood een zin te verlenen. De sterfelijkheid zou met het mens-zijn gegeven zijn en dus te aeeep-teren zijn. De dood zou een Stimulans kunnen zijn om binnen de gegeven beperking en begrenzing wat van het leven te maken. Door velen wordt geponeerd, dat de dood erbij hoort en dat het in zekere zin een zegen is, dat ons leven eindig is. Dr. M.H. Kuitert trekt de lijn door en pleit voor het recht, zelf over het eigen leven te beschik-ken: euthanasie en suicide.

Met de schrijver moeten wij echter blijven spreken van een onlosmakelijk verband van zonde en dood. Hij wijst o.m. op Genesis 2 en 3 en op Romeinen 5 : 12. Maar de dood is door Christus overwonnen. Wie in Hern gelooft, heeft eeuwig leven. Vanuit het geloof kan gezegd worden: De dood hoort er niet bij!

Dr. Hoek heeft in kort bestek veel geboden. Wat hij geschreven heeft, is zeer lezens-waard.

Tj. Boersma, Het Evangelie opnieuw ontdekt. De betekenis van Luther voor de refor-matie van de kerk. Uitg. De Vuurbaak b.v. Groningen, 1983. 159 blz. f. 24,50.

Het boek van ds. Boersma over Luther is nog voor de herdenking van de geboortedag van de reformator in het Lutherjaar 1983 versehenen. Vooral omdat het de actualiteit van de gedachten van Luther in het licht stelt, blijft het ook na 1983 van belang. In een verantwoording, die als inleiding dient, wordt al positie gekozen tegen de ontluis-tering van het evangelie. Daartegenover moeten wij met Luther vasthouden aan de boodschap van zonde en genade.

In de schets van het leven en werk van Maarten Luther staat het evangelie centraal. Boersma begint niet bij het geboortejaar 1483, maar bij het verblijf in het klooster. In het eerste hoofdstuk laat hij dan al zien, wat de grote ontdekking van Luther is geweest. Het is een populair werk en het zal veel lezers kunnen boeien. Aan de uitgave is goede zorg besteed. Aanbevolen!

M.R. van den Berg, Het gebarsten vrederijk. Een verklaring van 1 Kon. 1-11. Uitg. Van den Berg, Kampen. Prijs f. 19,75.

In 22 hoofdstukken - ruim 170 bladzijden - wordt een verklaring gegeven van de eerste elf hoofdstukken van het eerste boek Koningen, „verklaring” niet in de zin van woord voor woord en tekst na tekst verklarend, maar meer in de betekenis van „verhalend verklaren en toepassen”. Het gaat over de laatste dagen van David en over de regering van Salomo. Rake toepassingen weet de schrijver daarbij te maken. Bij 1 Kon. 2 : 7 bijv. merkt hij op dat als de gemeenschappelijke relatie met Christus niet meer centraal staat, maar overspoeld wordt door verschil van opvattingen en verdrongen wordt door tegenovergestelde meningen en het leggen van andere accerften, de loyaliteit in de gemeente wordt verstikt (blz. 45). En bij 1 Kon. 3 :1-4 dat liefde de vervulling van de wet is en niet het al of niet houden van onze regeltjes (85). Als het luisterend hart ten opzichte van elkaar en ten opzichte van God ontbreekt, gaat het fout (1 Kon. 3 : 9-28; blz. 96). Zo zou er nog heel wat te noemen zijn. Natuurlijk kan er hier en daar bij zo’n „toepassing” ook wel eens een vraagteken geplaatst worden. Wanneer bij 1 Kon. 1-10 de aanwezigheid van kinderen bij het oudtestamentische offerfeest ten voorbeeld wordt gesteld (13), dan lijkt me dat wel een versimpeling van het probleem. Hoeveel nuttige en nodige toepassing ook geboden wordt - doorgaans zonder de tekst geweld aan te doen -, karig is de auteur als het gaat om de geestelijke toepassing. ’t Is net alsof hij er eigenlijk een beetje bang voor is (blz. 99, 103). Gevaar voor ontsporing is er óók bij de door hem zo graag en zo vaardig gehanteerde praktische toepassing. Een tegen-stelling in dezen te forceren doet naar beide kanten ontsporen! Intussen voor bijbel-kringen enz. zeker een bruikbaar boekje.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.