+ Meer informatie

Recensie

1 minuut leestijd

D. Quant, R.W.J. Soeters, H.J. Th. Velema (red.), Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2018. Uitgeverij Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2018, 340 pag., € 12,30. ISBN 978 90 5881 965 9.

De onmisbare hulp voor iedere ambtsdrager. Zo wil ik het Jaarboek graag typeren. De vraagbaak waarin allerlei praktische informatie is te vinden over plaatselijke kerken, classes en synodes, scriba’s, predikanten, kerkelijke deputaatschappen, verenigingen enzovoorts.

Zeven in 2017 overleden predikanten worden in een ‘In memoriam’ herdacht, tien broeders die als predikant in hun eerste gemeente werden bevestigd worden genoemd, terwijl zes broeders hun actieve diensttijd beëindigden vanwege het aan hen verleende emeritaat. Het staat allemaal te lezen in het jaaroverzicht, samengesteld door ds. D. Quant. Qua ledental zijn de CGK weer wat achteruitgegaan – een trend die al lange tijd aan de orde is. Dankbaar noteer ik de ruime aandacht (10 pagina’s) die in dit jaaroverzicht wordt gewijd aan de voortgang van het zendingswerk. Het Jaarboek sluit af met drie lezenswaardige artikelen, over de instituering van een nieuwe gemeente (Assen zoekt), een interview met een kostersechtpaar dat vijftig jaar heeft gediend (Kampen) en een artikel over rouwverwerking. Veel kerkenraden kennen de gewoonte het Jaarboek aan de ambtsdragers ter beschikking te stellen. Wie nog niet op dat idee was gekomen, wil ik er bij dezen van harte toe oproepen dit voorbeeld te volgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.