+ Meer informatie

IN STRIJD MET MENSENRECHTEN?

2 minuten leestijd

Gemeentebesturen mogen geen vestigingsvergunningen meer weigeren aan bepaalde mensen omdat zij niet in die gemeente wonen of daar geboren zijn. Dat heeft de Raad van State onlangs uitgesproken in een zaak die was aangespannen tegen de gemeente Groesbeek.

Een dergelijk onderscheid is volgens de Raad van State in strijd met de rechten van de mens zoals die in het Verdrag van Rome zijn vastgelegd. Ook Nederland is sinds 1954 aangesloten bij dit verdrag. Officieel heet dat het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

De bepalingen van dit verdrag zijn in ons land regelrecht van kracht en hebben meer rechtskracht dan de Nederlandse wetten en zelfs meer dan onze eigen grondwet. Vandaar de uitspraak van de Raad van State.

Het gevolg is nu dat tal van gemeenten in ons land belemmerd worden in hun huisvestingsbeleid. Dat is een vervelende zaak. Nederland is immers een dichtbevolkt land. Bovendien bestaat er altijd nog een duidelijk gebrek aan woonruimte. Dat maakt dat op het gebied van de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening helaas allerlei regels noodzakelijk zijn.

Zo is het zeer wel te verdedigen dat bij de toewijzing van huurwoningen en ook bij transacties met koopwoningen, mensen uit de betrokken gemeente voorrang hebben boven „vreemden". Dat geldt vooral voor plaatsen die om planologische redenen (bijna) niet meer mogen groeien.

Dat behoeft men niet als discriminatie te veroordelen. Het is immers een ongelijk behandelen van mensen die op een relevant punt ook ongelijk zijn. Datzelfde geldt voor het hanteren van de economische gebondenheid als criterium voor het verlenen van een vestigingsvergunning. Dat blijft ook na de uitspraak van de Raad van State nog wel toegestaan.

Maar ook dat criterium zal waarschijnlijk moeten vallen wanneer Nederland een nadere aanvulling van het Verdrag van Rome (het zg. vierde protocol) zou bekrachtigen. Een voorstel daartoe is reeds bij het parlement ingediend.

Een van de bezwaren tegen allerlei bepalingen en verdragen over de mensenrechten is dat deze eenzijdig de nadruk leggen op de vrijheid en de rechten van de enkele mens. Op de consequenties die deze royale toekenning van rechten heeft voor de hele gemeenschap, wordt veel minder gelet. Dat zien we ook hier.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.