+ Meer informatie

Openingswoord conferentie

4 minuten leestijd

Broeders,

Ter inleiding op onze conferentie lees ik U uit de Herziene Statenvertaling Galaten 1 : 6 – 10 en uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis de artikelen 3 en 7.

Het gaat bij de woorden van Paulus in de Galatenbrief en bij de gelezen woorden van de belijdenis, steeds om de brenger van het Woord en om de inhoud van het te brengen Woord. Het zijn als het ware twee brandpunten van dezelfde ellips, zoals we dat ook wel zeggen van de begrippen wet en evangelie. Ik ga ervan uit dat in het referaat van prof. Kater vooral de inhoud van dat Woord veel aandacht zal krijgen, daarom wil ik bij deze introductie in het kort iets zeggen over de brenger van het Woord.

Want hoe kan de inhoud van het Woord Bijbels verantwoord, zo u wilt goed reformatorisch zijn, als ook niet de brenger van dat Woord door die reformatorische gezindheid geïnspireerd is? De brenger heeft, zoals we lazen, een grote verantwoordelijkheid, en natuurlijk zijn wij als hoorders van het woord ook verantwoordelijk. Dat geldt zeker voor ons als ambtsdragers, maar de predikant, de brenger van het Woord, moet bij elke preek geschoold worden door de Heilige Geest .

Ik wil de aandacht voor de brenger van dat Woord toelichten door enkele passages te lezen uit De Wekker van 17 maart jl. met artikelen van ds. Van Olst en ds. Van Atten.

Van Olst

Preken leer je niet alleen in de praktijk, maar ook op de theologische universiteit en dat is nodig ook. Na de afronding van de studie is blijvende bezinning op preken en preekvoorbereiding van het grootste belang. Preken moet je leren van de Heilige Geest, maar dat maakt goede, academische bezinning op de preek niet minder belangrijk.

We moeten ze niet tegen elkaar uitspelen: de leiding van de Heilige Geest en de ambachtelijke kant van de preekvoorbereiding. We hebben predikanten nodig die de Heilige Geest hebben ontvangen en voortdurend verlegen zijn om Zijn vervulling en leiding. Toch eren we de Heilige Geest niet minder door te beseffen dat een preek ook gewoon goed in elkaar moet zitten. Afhankelijk leven betekent ook hard werken, zeker als het om de preekvoorbereiding gaat. Preken maken kost veel inspanning en tijd. Wat is er allemaal te doen en te overwegen in die tijd?

De prediker of predikant is, reeds voorafgaand aan de weg van tekst tot preek, zelf ook betrokken. Hij bidt om de leiding bij de keuze van de Bijbeltekst. En als hij die vindt, vraagt hij zichzelf af: waarom kies ik deze? Is dat leiding van de Heilige Geest of heeft het ook iets te maken met mijn eigen voorkeuren en weerstanden en misschien zelfs mijn stokpaardjes? Een prekenserie is een machtig wapen tegen willekeur, maar ook die wordt (meestal) door de prediker gekozen, evenals het materiaal dat ter voorbereiding wordt gebruikt. In de preekvoorbereiding zijn associaties (verbanden die in je gedachten gelegd worden) belangrijk, maar ze zijn niet allemaal terecht of zinvol. Een universitaire studie helpt je om jezelf kritisch onder de loep te nemen en je eigen gedachten te analyseren.

De prediker mag niet teveel op de voorgrond treden. Laat hem liever een stap terugdoen om ruimte te geven aan het Woord zelf. Toch is hier meer over te zeggen. De prediker geeft niet alleen de boodschap door, hij is ook getuige. Heeft de gemeente er niet recht op te voelen dat de predikant eerst tegen zichzelf gepreekt heeft en dat de boodschap door hem heengegaan is?

Van Atten

Dit alles overziende wordt er van de predikantsopleiding veel gevraagd. Dat onze eigen TUA de liefde van velen heeft, is bemoedigend. Dat er geleerd wordt aan de TUA in het perspectief van de liefde van en tot God, Vader, Zoon en Heilige Geest geeft bezieling aan alle arbeid! En dat Gods zegen onmisbaar is geeft diepe afhankelijkheid en grote ontvankelijkheid. Ter wille van het: “U hebt er voor geleerd!”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.