+ Meer informatie

Grote blijdschap

4 minuten leestijd

„Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal". Lukas 2:10b

We mogen ons weer gaan opmaken om het Kerstfeest te vieren. Het feest van Gods liefde.

En we mogen zingen van de genade, die God heeft uitgestort op deze aarde. Want daar gaat het toch om met het Kerstfeest, dat we die genade mogen zien. Die genade in dat Kerstkind van Bethlehem, in de Heere Jezus Christus en dat ook wij vol verwondering zouden knielen voor Hem.

Het gebeurde op een basisschool en alle kinderen zaten in een kring om de juffrouw, die de kerstgeschiedenis zou vertellen. En ineens stak een klein meisje haar vinger op en zei: Ik weet het al, toen werd de Heere Jezus voor mij geboren.

En ook wij weten allemaal al, wat er komt met Kerst, maar toch... toch zal het moeten zijn, zoals dat kleine meisje zei: De Heere Jezus is voor mij geboren!

Immers, dat is het wonder van Kerstfeest. Mag u, mag jij dat al zeggen? Was dat maar waar, verzucht u. Mocht ik dat maar weten en zeggen.

Dat kan alleen, wanneer we bezoek ontvangen hebben van de hemel. Als we echt Kerstfeest willen vieren, ook in 1991, dan zal de Heere er aan te pas moeten komen. Zo ging het ook met die herders. Voor hen ging de hemel open. God kwam in hun leven, met Zijn Woord en met de kracht van Zijn Heilige Geest.

Wanneer ze daar in de velden van Efratha de nachtwacht houden over hun kudden, scheurt de hemel open. Ze krijgen bezoek van de engel, die de heerlijke boodschap brengt: Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal, namelijk, dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het Kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe.

Dat is wat geweest! Bezoek van de hemel en staan in hemels licht. En dan die blijde boodschap te mogen horen: de Zaligmaker is geboren. Wat zullen die herders verwonderd zijn geweest. Wat een blijde verrassing. In de nacht kwam Hij.

En zo is het nog. In de nacht van duisternis en zonde komt Hij. En wat is dat groot, om in de donkerheid van je leven te mogen horen: U is heden geboren de Zaligmaker.

Die herders, zegt u, zullen het wel niet op gekund hebben. Dat is waar, maar na die boodschap gaat de hemel toch weer dicht. Dan wordt het toch weer donker om hen heen. Alléén het Woord bleef. Dat Woord, door die engel gesproken, dat hen heenwees naar Bethlehem, naar die kribbe.

Daar lag Hij immers in doeken gewonden. Dat was het teken, voor hen en voor ons. Zie toch Zijn armoede. Zijn vernedering. Zo arm werd Hij, om u en jou werkelijk rijk te maken. Hij kwam om zondaren met God te verzoenen.

Dat is de blijde boodschap voor mensen die aan alle kanten zijn vastgelopen in het leven, en niet meer weten, hoe het ooit nog met de Heere in orde moet komen. U is heden geboren de Zaligmaker. Zie toch, daar ligt Hij. Hij, Die de hemelse heerlijkheid wilde verlaten om af te dalen in onze schuld en verlorenheid. Zalig als we bij Hem mogen knielen en het belijden: Heere, dat U Zich zo diep hebt willen vernederen. Dat U dat nu wilde doen voor zo één als ik ben. Wat een wonder, wat een liefde, ook voor mij. Kijk, en dan wordt het ook voor ons grote blijdschap. Immers, in dat Kind, in die Zaligmaker, reikt God mij de hand, mij een verloren zondaar. Hij zegt: Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid.

Kerstfeest 1991. Om mij heen zie ik, hoe de wereld het Kerstkind in de armen neemt en het allerlei lieve woordjes toefluistert. Maar dat is het echte Kerstfeest niet.

De Kerk wordt getrokken door de Vader en geleid door de Geest naar het Kind, om daar te mogen rusten in de doorboorde handen van de Zaligmaker.

Ik wens u van harte toe: Hemels bezoek, opdat u en jij echt Kerstfeest mogen vieren.

Ds. A. Schaap, Alblasserdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.