+ Meer informatie

Vrijgemaakte psalmberijming wordt nog niet vastgesteld

Pas volgende synode aanvaardt of wijst af

3 minuten leestijd

ARNHEM — Binnen de Geref. Kerken Vrijgemaakt beproeft men al enkele jaren een nieuwe psalmberijming ter vervanging van de berijming uit 1773. De synode van Kampen (1975) besloot de kerken een psalmbundel (een selectie van verschillende berijmingen) aan te bieden. De synode van 1984 zal deze bundel definitif moeten aanvaarden of afwijzen. De generale synode van de Vrijgemaakte kerken die momenteel in de Koepelkerk te Arnhem bijeen is begon dinsdag de bespreking van een tussentijdse informatienota van de deputaten voor de psalmberijming.

Een „toetsing" door de kerken betekent namelijk dat zij reacties kunnen geven aan de deputaten. Deze op hun beurt kunnen daaruit weer voorstellen tot wijziging doen.

Verantwoordelijk
Ook tijdens de synode van Groningen-Zuid (1978) is zo'n tussentijdse informatienota verstrekt. Toen gaf de synode groen licht aan de deputaten om op de ingeslagen weg voort te gaan. Dat is ook de bedoeling van deze tussentijdse informatie. Aan de orde is dus tijdens deze synode nog niet de vaststelling van de definitieve tekst.

Prof. dr. C. Trimp benadrukte de grote verantwoordelijkheid van déze synode. Wanneer de synode in 1984 de bundel zou afkeuren kunnen de deputaten terecht zeggen: had dat eerder verteld. Tevens drong Trimp aan op het toevoegen van neerlandici aan de deputaten.

Ds. T. J. Keegstra uit Arnhem was van mening dat er meer haast gemaakt moest worden. Een definitieve lezing zal wellicht pas aan het eind van de tachtiger jaren gereed zijn. De ouderen zingen nog 1773, maar er is dan een hele generatie die inmiddels de proeve heeft geleerd. Terwijl men daarna weer met een nieuwe berijming wordt geconfronteerd.

Buitenland
Behalve aan kerken in Taiwan en Japan heeft de vrijgemaakte synode ook de „voorlopige relatie van kerkelijk contact" aangeboden aan de Dutch Reformed Church op Sri Lanka. Dat besluit viel vorige week. De kerk op Sri Lanka werd in 1979 bezocht door dr. K. Deddens en ds. P. van Gurp als officiële delegatie van de Geref. Kerken Vrijgemaakt.

De kerk op Sri Lanka (Ceylon) is ontstaan in de zeventiende eeuw in de tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie. Het was voor het eerst sedert 1795 dat er officiële vertegenwoordigers van een Nederlandse kerk op bezoek kwamen. De betrekkelijk kleine kerkgemeenschap heeft 6 predikanten en 7 evangelisten.

De deputaten hebben geconstateerd dat de kerkgebouwen veelal vervallen zijn, dat er weinig ouderlingen zijn, dat de predikantstractementen laag zijn, maar dat de preken echt gereformeerde preken zijn, terwijl ook de Drie formulieren van enigheid in ere worden gehouden. Nadelig acht men het in Vrijgemaakte kring dat de kerk op Sri Lanka contact onderhoudt met de GOS en met de Christian Reformed Church van Amerika.

De synode besloot het mogelijk te maken dat een Vrijgemaakt predikant voor minimaal een half jaar naar Sri Lanka gezonden zou worden en dat een student uit Sri Lanka in Kampen mag komen studeren. De vereniging de Verre Naasten kan eventueel een hulpverleningsproject starten.

De Dutch Reformed Church kwam eerder dit jaar in het nieuws. De Gereformeerde Bond binnen de Ned. Herv. Kerk besloot ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigjarig bestaan een hulpactie op touw te zetten voor de historische Wolvendaalsche kerk in Colombo.

De Vrijgemaakte synode besloot vorige week kerkelijke gemeenschap te zoeken met de Evangelical Presbyterian Church of Ireland. Deze kerk trad in 1979 uit de GOS en zal straks ook wel vertegenwoordigd zijn op de door de Vrijgemaaicte deputaten buitenlandse kerken bijeen te roepen Gereformeerde internationale conferentie.

Spanje
De Geref. Kerken Vrijgemaakt besloten ook officieel contact te houden met de Gereformeerde broederschap in Spanje, een contact dat - omdat van gemeenten nauwelijks sprake is in Spanje - aanvankelijk nog via een Nederlandse commissie liep.

Het gaat om drie samenkomsten - in Malaga, Palma de Mallorca en Madrid in welke laatste plaats de ambten tot nu toe nog niet werden ingesteld - waar drie predikanten werken: ds. Rios, ds. Ranero en ds. Segovia. De laatste sprak vorige week de Vrijgemaakte synode toe over de situatie in Spanje die nog altijd moeilijk is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.