+ Meer informatie

Maleise Bijbels

2 minuten leestijd

De Generale Synode heeft volledige instemming betuigd met hetgeen door de Zendingsdeputaten airede verricht werd, nl. om mede door tussenkomst van de Deputaten, die de geestelijke belangen der militairen behartigen, bij de boekenzendingen aan onze jongens een gedeelte van des Heeren Woord gedrukt in het Maleis, bij die boekenpakketten in te sluiten, met het verzoek die uit te reiken aan hen, die er zo vurig naar verlangen.

Thans heeft de Generale Synode de Zendingsdeputaten gemachtigd, dit werk voort te zetten in die geest, dat wanneer er nu volledige bijbels in het Maleis te verkrijgen zijn, de gehele bijbel te zenden.

Nu hebben wij een plan beraamd om aan ieder, die van de gelegenheid gebruik wil maken via de Zendingscommissie PERSOONLIJK een bijbel te sturen, die gelegenheid te geven. De eerste stap op die weg is alrede gedaan, daar wij ƒ 40.— voor dit doel ontvingen, zodat er 8 bijbels verzonden kunnen worden. Laat ik mogen opmerken, dat deze Bijbels naar een of meer ons bekende en vertrouwde personen worden gezonden, die ook voor de uitdeling zorg dragen.

Voor hen, die aan deze actie willen mee doen, is de weg daartoe als volgt:

Zendt aan Ds R. Kok te Veenendaal, die penningmeester is van de Synodale Zendingscommissie, een bedrag van ƒ 5.—, en vermeldt op de postwissel-of girostrook: Bestemd voor de aankoop van een Maleise Bijbel." Dat is voldoende. Het gironummer van Ds Kok is:59260.

Wij bevelen deze actie van harte in Uw belangstelling en milddadigheid aan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.