+ Meer informatie

Park en woningbouw op en om ondergrondse rioolzuivering

Rotterdam begint met unieke combinatie

2 minuten leestijd

ROTTERDAM — Binnen afzienbare tijd begint de gemeente Rotterdam met de bouw van een onder-, grondse rioolwaterzuiverings-< ' Jnstallatie in de oude Dokhaven. De te dempen haven zal aan weerszijden Hworden voorzien van nieuwe woningen. Bovenop de zuiveringsinstalla, lie komt een park.

fSrVerwacht wordt dat het bijzondere 'pian in 1986 gereed zal zijn. Dan is de Dokhaven verleden tijd en zullen kinl ühren spelen op plaatsen waar eens de ',schepen afmeerden. Het gebied is dan ï. ,'Êen woonbuurt met ongeveer 1200 wo5 iiiingen. ijl Hoewel vooral het zuiveringsschap i Aanvankelijk nogal wat bezwaren had tfegen het plan op die plaats een rioolwa•terzuiveringsinstallatie te bouwen, zijn Tiu alle betrokkenen het eens geworden. Wanneer de deelgemeenteraad en de Rotterdamse raad hun goedkeuring hebben verleend, kan in fasen met het leegzuigen van de haven en het bouwrijp maken van een deel van de kaden -worden begonnen.

Stank

Om te voorkomen dat de toekomstige bewoners last hebben vaii de, stank die in d^ ondergrondse installatie ontstaat,' zal het gehele rioolzuiveringscomplex voorzien worden van onderdruk. De gassen worden 'afgevoerd door middel van leidingen naar de nabij gelegen vuilverbranding aan de Brielselaan.

Waarom woningbouw verstrengeld met een rioolzuiverihgsinstallatie? De Dokhaven is een onderdeel van de herstructurering van de oude havens. Dat houdt in dat op een groot aantal plaatsen de bestaande bedrijven worden verplaatst naar nieuwe industriegebieden. Op de oude kaden worden woningen gebouwd. De behoefte aan nieuwe huizen is erg groot. Alleen al voor Rotterdam-Zuid zijn tot 1988 ongeveer 3000 woningen nodig, ook vanwege de stadsvernieuwing. De keuze voor een combinatie van woningen en zuiveringsinstallatie heeft ook te maken met de kosten. Volgens ontwerper/architect ir. E. K. Meulema zullen de prijzen van de woningen binnen de perken blijven door een deel van de totale kosten te laten drukken op de zuiveringsinstallatie. ROTTERDAM - In deze haven de Dokhaven

De bebouwing van dé Dokhaven past in de Rotterdamse visie over de „compacte stad". De Dokhaven sluit aan bij de bebouwing van Charlois, zodat van de bestaande voorzieningen in de wijk zoals scholen en winkels gebruik kan worden gemaakt. De ,,overlevingskansen" voor deze voorzieningen nemen door de uitbreiding toe. Een ander voordeel is dat de mogelijkheid van het wonen aan het water wordt uitgebreid. De band tussen rivier en stad neemt toe, zo mefnt men bij Gemeentewerken. Vanuit het park is er uitzicht op de rivier.

Acht hoog
Hoewel de preciese bebouwing nog niet is vastgesteld, wordt uitgegaan van ten hoogste acht bouwlagen, mgere eii lagere woningbouw zal afwisselend rondom de rioolzuiveringsinstallatie worden gegroepeerd. Voor de eerste 900 huizen is een volgende verdeling opge

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.